Gyldig fra

Holger K. Nielsen slår fast: Ingen tilbagevirkende regler i Nordsø-udspil

Det har flere steder været fremme, at regeringens udspil til nye beskatningsregler for Nordsøen skulle virke med tilbagevirkende kraft. Skatteminister Holger K. Nielsen slår nu fast, at det på ingen måde er tilfældet i det forhandlingsudspil, som regeringen har præsenteret. De nye beskatningsregler har således virkning for investeringer, der gennemføres efter ikrafttrædelsestidspunktet for den nye lovgivning – dvs. investeringer, der foretages den 1. januar 2014 eller senere.

Det har flere steder været fremme, at regeringens udspil til nye beskatningsregler for Nordsøen skulle virke med tilbagevirkende kraft, idet reglerne skulle stramme kulbrintefradraget foretaget i 2012 og 2013. Blandt andet har flere olieselskaber anklaget regeringen for at lægge op til overgangsregler, der er ringere, end de regler, som DUC-selskaberne fik.

Skatteminister Holger K. Nielsen slår nu fast, at det på ingen måde er korrekt, at der i det forhandlingsudspil, som regeringen har præsenteret, er tale om beskatningsregler, der virker med tilbagevirkende kraft. De nye beskatningsregler har således virkning for investeringer, der gennemføres efter ikrafttrædelsestidspunktet for den nye lovgivning - dvs. investeringer, der foretages den 1. januar 2014 eller senere.

"Det vi lægger op til er, at de nye regler gælder fra 2014 og ikke en dag før. Det har jeg også forklaret for Folketingets partier i dag, og derfor undrer det mig meget, hvis nogle fejlagtigt tror, at de nye beskatningsregler skulle virke bagudrettet," siger Holger K. Nielsen.

For investeringer, der er gennemført inden ikrafttrædelsen, har regeringen lagt op til en såkaldt overgangsordning. Ordningen indebærer, at der ikke ændres på selskabernes kulbrinteskattefradrag i 2012 og 2013. Det betyder, at har en virksomhed foretaget en investering i fx 2012, så udløser denne et årligt kulbrintefradrag på 25 pct. i både 2012 og 2013. Fra 2014 og frem sikrer overgangsordningen desuden et højere fradrag i en overgangsperiode. Overgangsreglerne betyder samlet set, at der gives et kulbrintefradrag i størrelsesordenen 115-235 pct.

"Jeg synes olieselskaberne skal slå lidt mere koldt vand i blodet, og holde op med at få betalte eksperter og andre gode aktører til at male et skræmmebillede. Jeg har fået det indtryk, at man nu er nervøs for, at man skulle få et lavere fradrag allerede inden, at de nye regler er trådt i kraft. Nok er regeringen progressiv, men vi beskatter altså ikke med tilbagevirkende kraft, og derfor rører vi ikke ved fradragene i 2012 og 2013," siger skatteministeren, som slår fast, at olieselskaberne omvendt må leve med, at regeringen vil have en større del af indtægterne fra Nordsøen til at lande i statskassen:

"Det er klart, at de nye regler vil give et mindre fradrag til olieselskaber fra 2014, og det kan jeg da godt forstå, at olieselskaberne er utilfredse med. Men regeringen har altså den holdning, at de nye regler vil skabe en mere ensartet og fair beskatning af den olie i Nordsøen, som alle danskere har en aktie i, og den holdning kommer vi ikke til at ændre."

Skatteministeren fremhæver desuden, at overgangsordningen ikke er afhængig af, om der er startet produktion, men alene om investeringen er foretaget.


Eksempler - overgangsregel vedrørende kulbrintefradrag
En investering foretages i 2013 og er derfor omfattet af overgangsreglen. I 2013 udløser investeringen et kulbrintefradrag på 25 pct., mens den i hvert af de 9 efterfølgende år udløser et kulbrintefradrag på 10 pct. Overgangsreglen betyder hér, at der samlet set gives et kulbrintefradrag for investeringen på 115 pct.

For investeringer, der foretages inden 2013, vil det samlede kulbrintefradrag være højere. En investering foretaget i fx 2005 er ligeledes omfattet af overgangsreglen. I perioden 2005-2013 udløser investeringen et kulbrintefradrag på 25 pct., mens den i det efterfølgende år udløser et kulbrintefradrag på 10 pct. Overgangsreglen betyder hér, at der samlet set gives et kulbrintefradrag for investeringen på 235 pct.