Gyldig fra

Holger K. Nielsen på besøg i fynske skattecentre

Skatteministeren besøger i morgen, fredag, skattecentrene i Odense og Middelfart. De to besøg er et led i ministerens tur rundt i landet, hvor han besøger skattecentre og mødes med en stor del af SKATs cirka 7.000 medarbejdere.

SKAT har på det seneste været under beskydning i medierne, hvilket betød, at SKATs direktør inden sommerferien afleverede en redegørelse til skatteministeren om en række kontrolsager. Samtidig har SKAT i august og september måned fået voldsom kritik for kvaliteten af de seneste års ejendomsvurderinger.

Skatteministeren har gennem forløbet taget kritikken alvorligt, men mener samtidig, at SKATs medarbejdere har været udsat for en urimelig hetz. Derfor ser han frem til at komme rundt i landet og ikke mindst til Fyn, hvor han vil besøge to af de store skattecentre for at komme i dialog med medarbejdere og ledere.

"Beskyldninger om bølle- og rockermetoder tager selvsagt hårdt på SKATs medarbejdere, og jeg vil bruge besøgene til at fortælle dem, at det er en meget vigtig en samfundsopgave, de løfter. Jeg er stolt af at være minister for skatteområdet, og jeg har stor respekt for de medarbejdere, der har valgt at arbejde i skattesystemet. Deres arbejde er med til at skrabe finansieringen ind til det velfærdssamfundet, vi alle sammen er så stolte af," siger Holger K. Nielsen.

Skatteministeren er ærgerlig over, at mediernes mange historier om SKAT og de konkrete skattesager nu ser ud til at have påvirket borgernes tillid til skattesystemet, da flere målinger viser et fald det seneste halve år.

"Fagfolk og politikere har talt om stasi-metoder, justitsmord og om behov for at køre et godstog gennem SKAT. Tonen er blevet mere og mere skinger. Det tror jeg desværre bidrager til, at almindelige danskere nu tror, at man ikke længere kan stole på skattevæsenet. Hele SKAT og jeg må lægge os i selen for at genvinde danskernes tillid, og jeg vil stærkt appellere til, at alle medlemmer af Folketinget arbejder på at finde brede løsninger frem for blindt at deltage i det, der mere og mere ligner en heksejagt", siger Holger K. Nielsen.

Skattecenter Middelfart beskæftiger 200 medarbejdere og huser blandt andet en del af told, nogle indsats-enheder og en del af inddrivelsen.

Skattecenter Odense beskæftiger 193 medarbejdere og huser blandt andet en motorekspedition, tre enheder under Store Selskaber og en del af inddrivelsen.

Læs mere om ministerens besøg på de to centre

Journalister vil efter aftale få mulighed for interview med skatteministeren om hans dialogtur rundt i landet efter besøget i morgen, fredag, på skattecentret i Odense. Det vil være omkring kl. 14.30.