Gyldig fra

Hård international kurs mod skattely gavner Danmark

G8-landene med den britiske premiereminister David Cameron for bordenden er netop blevet enige om en hårdere kurs mod den internationale skattesnyd. Skatteminister, Holger K. Nielsen, er meget tilfreds med, at G8-landene nu lægger op til at stramme nettet om de multinationale virksomheder og personer, som kanaliserer værdier til skattelylande.

"I Danmark har vi gennem flere år haft søgelyset rettet mod skattespekulation. Vi hverken kan eller vil acceptere, at nogle selskaber og enkeltpersoner udnytter skattereglerne så aggressivt, at de suger værdierne ud af de lande, de opererer i, og placerer værdierne i skattely-lande. Med G8-erklæringen sættes der nu for alvor fokus på problemstillingen på globalt niveau. Det er et meget vigtigt skridt," siger Holger K. Nielsen.

Ministeren peger på, at globaliseringen og den elektroniske samhandel på tværs af landegrænserne konstant giver skattemyndighederne nye udfordringer. Selvom Danmark ikke er med i G8-klubben, understreger Holger K. Nielsen, at G8-landenes enighed om at bekæmpe skattesnyd kan få stor betydning for Danmark.

"G8-landenes anbefaling af bl.a. automatisk informationsudveksling kan give skattemyndighederne herhjemme flere og mere præcise oplysninger, så man får bedre muligheder for at kontrollere, at fx multinationale selskaber betaler skat i Danmark. Men G8 støtter også samarbejdet om nye regler, så det bliver vanskeligere for de multinationale at undgå beskatning af deres overskud. Det er rigtig gode nyheder, siger Holger K. Nielsen, og fortsætter:

"Danmark og de øvrige nordiske lande har i flere år været i førertrøjen, når det gælder skattely og informationsudveksling. Nu markerer en række af de lande, der på globalt plan sætter dagsordenen, sig på området. Det har enorm betydning og sender et afgørende signal," siger Holger K. Nielsen.

Siden regeringen kom til, er man målrettet gået efter at dæmme op for aggressiv skatteplanlægning. Og den indsats fortsættes i de kommende år, fortæller skatteministeren.

"Regeringen har blandt andet opprioriteret indsatsen på transfer pricing-området, vedtaget nye regler for revisor-dokumentation og skabt åbenhed om selskabernes skattebetaling. Samtidig indgår vi hele tiden nye aftaler om at udveksle oplysninger. Det betyder, at vi nu kun mangler at indgå aftale med tre af de tidligere skattelylande. På den måde stramme nettet om de internationale skattespekulanter måned for måned," siger Holger K. Nielsen.

I dag har Danmark 41 skatteinformationsaftaler med lande og jurisdiktioner, som har vigtige finansielle centre. Danmark mangler alene aftaler med tre af de tidligere skattelylande, nemlig Qatar, Hong Kong og Forenede Arabiske Emirater.