Gyldig fra

Godt partnerskab gør LetLøn til en succes

En succes har som bekendt næsten altid mange fædre. Men når det gælder statens nye system til indberetning af lønoplysninger, LetLøn, er der noget om snakken.

 Et tæt samarbejde mellem erhvervslivets organisationer og to ministerier har vist, hvordan store offentlige it-projekter kan udvikles til tiden og den aftalte pris.

"Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes staten, erhvervslivets organisationer og en række private virksomheder at skabe et godt system, der kan lette erhvervslivets administrative byrder. Det er godt partnerskab," siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

"Regeringen vil de administrative byrder til livs. LetLøn er et rigtigt godt eksempel på, hvordan vi kan gøre det lettere for virksomhederne. Jeg har selv i oppositionstiden stillet forslag herom og er derfor ekstra glad for, at det nu gennemføres i et godt samarbejde mellem Skatteministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet," siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

Told- og Skattestyrelsen åbnede tidligere på året for de første tilmeldinger til LetLøn. LetLøn er en gratis service, der elektronisk kan modtage og videresende lønrelaterede oplysninger fra virksomhederne til ToldSkat, ATP, FerieKonto, Det fælles Lønindeholdelsessystem, Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening.

Projektets 2. fase er netop afsluttet. Det betyder eksempelvis, at lønmodtagernes ATP og A-skat kan beregnes automatisk, og at indberetninger til systemet kan foretages via Internettet.

Visionen for LetLøn er at skabe et konstruktivt samarbejde, hvor alle de private organisationer og offentlige myndigheder i fællesskab minimerer det administrative arbejde for virksomhederne ved at skabe ét sted for indberetning af lønoplysninger. Den vision føres nu ud i livet.

LetLøn er udviklet efter en ny offentlig samarbejdsform, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udskrev en konkurrence om opgaven, der blev vundet af ToldSkat. ToldSkat har efterfølgende stået for udvikling og drift af systemet, mens Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fungeret som bygherre og koordinator af det omfattende samarbejde.

Økonomi- og Erhvervsministeriet - Pressemeddelelse: Godt partnerskab gør LetLøn til en succes

 

Kontaktpersoner:
Nils-Bro Müller, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf: 33 30 76 53, og
Birger Hüche Larsen, ToldSkat, tlf: 35 29 26 66.