Gyldig fra

Finansloven sikrer 10,5 mia. kr. til genopbygningen af skattevæsenet

Det nye skattevæsen bliver styrket med en historisk stor investering på 10,5 mia. kr. Det står klart efter, at regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om finansloven for 2018.

Skatteministeriets bygning

Den nye skatteforvaltning styrkes fra begyndelsen, når SKAT næste år erstattes af syv nye styrelser. Med finansloven for 2018 har regeringen samlet set afsat 10,5 mia. kr. til skatteforvaltningen frem mod 2021.

I regeringens investeringsplan 'Et nyt skattevæsen', som blev præsenteret i august 2016, var der afsat 6,7 mia. kr. til årene fra 2017 frem til 2020. Heraf fandt regeringen med et bredt flertal de første 5 mia. kr. sidste år. På finansloven for 2018 har regeringen sammen med Dansk Folkeparti fundet de sidste 1,7 mia. kr. og yderligere tilføjet 3,8 mia. kr. frem til 2021.

”Denne finanslov er endnu et udtryk for, at det er en hovedprioritet for regeringen at gennemføre en omfattende genrejsning af skattevæsenet. Det er massive investeringer, men det er der også behov for, hvis de nye styrelser skal have de bedste forudsætninger for at lykkes med deres opgave. Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti bakker op om det arbejde”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Samtidig er der i finansloven afsat penge til en såkaldt kontrolpakke til 480 mio. kr. Det skal sikre en stærkere skattekontrol og styrket vejledning af små og mellemstore virksomheder, momsområdet og organiseret svindel.

Læs aftale om styrket skattekontrol her.

Derudover er regeringen og Dansk Folkeparti også enige om at tilføre yderligere 120 mio. kr. til skattevæsenets indsats og kontrol på toldområdet de kommende år. Med finansloven for 2018 afsættes der 30 mio. kr. årligt, bl.a. til at ansætte ca. 40 toldere, som skal tage sig af toldkontrollen af varer i lufthavne, havne og i pakkecentre. Derudover afsættes der 5 mio. kr. til en mobil pakkescanner.

Med den milliardstore investering på 10, 5 mia. kr. til skattevæsenet følger også flere medarbejdere i skatteforvaltningen. I alt vil antallet af medarbejdere frem mod 2021 stige med ca. 1.800 sammenlignet med efteråret 2015, hvor regeringen med 'SKAT ud krisen' tog det første skridt til genopbygningen af skattevæsenet.

Se hele aftalen om finansloven for 2018 på www.fm.dk.

Faktaboks: Investeringer i skatteforvaltningen

Frem til 2021 er regeringen enige med Dansk Folkeparti om at investere 10,5 mia. kr. i den nye skatteforvaltning.

Allerede på finansloven 2017 afsatte regeringen sammen med et flertal i Folketinget 5 mia. kr. Med finansloven for 2018 er der nu flertal for at styrke skatteforvaltningen med yderligere 5,5 mia. kr. frem mod 2021.

De fordeles med:

- 0,5 mia. kr. i 2018
- 1,3 mia. kr. i 2019
- 1,5 mia. kr. i 2020
- 2,1 mia. kr. i 2021