Gyldig fra

Fedtafgift ændres og tilpasses

Lovforslaget om mættet fedt i fødevarer bliver nu tilpasset i lyset af høringssvar og den kritik, der har været rettet mod brug af gennemsnitlige satser for fedtindholdet i kød.

- Vi har justeret forslaget, så det bliver muligt at vælge, om man vil afregne afgift efter indholdet af mættet fedt i den enkelte udskæring eller efter de gennemsnitlige satser, siger Skatteminister Troels Lund Poulsen.

For at gøre fedtafgiften så enkel at håndtere som mulig, var der i første forslag fastsat gennemsnitssatser for indholdet af mættet fedt i de forskellige kødtyper. Dette mødte kritik, som gik på, at forslaget dermed ikke havde et sundhedsmæssigt sigte, fordi eksempelvis flæsk og koteletter blev belastet med samme afgift.

Med det nye forslag kan man vælge at beregne fedtafgiften efter det reelle indhold af fedt, og det vil sige, at der i så fald afregnes mindre i afgift af 1 kilo koteletter end 1 kilo flæsk. Det betyder også, at visse udskæringer som filet royal eller hjerter helt kan undgå afgift, da de falder under den fastsatte bagatelgrænse.

Ordningen er valgfri, således at særligt de mindre slagterier ikke belastes af ekstra administrative byrder.

Alle slagterier kan fortsat anvende de gennemsnitlige satser for indhold af mættet fedt, som også justeres ned med lovforslaget. Hvis man betaler afgift efter de gennemsnitlige satser, kan slagterierne dog fortsat placere afgiften på de fede udskæringer og friholde de magre.

- Nu har vi imødekommet kritikken, men de store justeringer medfører jo, at afgiftsgrundlaget og provenuet bliver mindre, så derfor bliver vi samtidig nødt til at hæve afgiftssatsen fra 13 kr. til 16 kr. for at sikre finansieringen, siger Troels Lund Poulsen.

Lovforslaget fremsættes i Folketinget i dag, onsdag den 19. januar, og førstebehandles den 25. januar.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Peter Arnfeldt på tlf. 4055 8005 eller pressefunktionen på tlf. 7237 0900.

For faglige oplysninger kontakt chefkonsulenter Jeanette Rose Hansen på tlf. 7237 3268 eller Thorbjørn Christensen på tlf. 7237 3227.