Gyldig fra

Evaluering af BoligJobordningen

Skatteministeriet offentliggør i dag en evaluering af BoligJobordningen. Evalueringen bygger bl.a. på analyser fra analysehuset DAMVAD.

Illustrationsfoto

BoligJobordningen udløb ved udgangen af 2014. Skatteministeriet igangsatte derfor i november 2014 en evaluering af ordningen. I den forbindelse har Skatteministeriet bedt konsulentfirmaet DAMVAD gennemføre en analyse, som skulle vurdere ordningens effekter blandt andet på arbejdsudbuddet og på sort arbejde.

Evalueringen af BoligJobordningen når bl.a. frem til følgende konklusioner:

  • Ordningen medførte større beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren mv., bl.a. i kraft af fremrykning af aktiviteter. Det understøttede økonomien i en periode med svag efterspørgsel.
  • Der er imidlertid ikke længere konjunkturpolitiske argumenter for ordningen.
  • Der er ikke fundet nogen signifikant effekt på arbejdsudbuddet.
  • Effekten på sort arbejde er begrænset.

Skatteminister Benny Engelbrecht er glad for, at der nu foreligger en grundig evaluering, som kan bidrage til at kvalificere debatten om BoligJobordningen.

”Analysen bekræfter mig i, at regeringen så rigtigt, da vi ikke forlængede ordningen. Den styrker tilsyneladende ikke arbejdsudbuddet og har kun begrænset effekt på sort arbejde. Og der er ingen konjunkturpolitiske begrundelser for at genindføre ordningen,” siger skatteminister Benny Engelbrecht. 

Pressekontakt i Skatteministeriet: tlf. 72 22 23 24

For uddybende oplysninger om DAMVADs analyse og den anvendte metode kontakt Esben Anton Schultz fra DAMVAD på eas@damvad.com eller tlf. 26815779.

Læs mere her:

Faktaark: Anvendelse fordelt på opgaver

Faktaark: Anvendelsen af ordningen

Faktaark: Effekt arbejdsudbud

Faktaark: Historik og regelsæt

Faktaark: Umiddelbar betydning for sort arbejde og gør-det-selv-arbejde

DAMVADs analyse af BoligJobordningen

Skatteministeriets evaluering af BoligJobordningen