Gyldig fra

Europa-Kommissionen vil efteropkræve gammel fedtafgift

Europa-Kommissionen har i dag åbnet en statsstøttesag mod Danmark om den danske fedtafgift, der blev indført af den tidligere regering. Hvis Kommissionen konkluderer, at der har været tale om ulovlig statsstøtte, skal afgiften efteropkræves. Regeringen vil nu gå i dialog med Kommissionen for at finde en fornuftig løsning på sagen.

Illustrationsfoto

Europa-Kommissionen har i dag åbnet en statsstøttesag mod Danmark om fedtafgiften, der blev ophævet for to år siden. Undersøgelsen skal klarlægge, om der har været tale om ulovlig statsstøtte til de fødevareproducenter, som ikke var omfattet af fedtafgiften. Hvis Kommissionen vurderer, at producenternes varer burde have været afgiftsbelagt, skal Danmark efteropkræve afgift med renters rente.

”En efteropkrævning vil være en noget nær umulig opgave, som blandt andet vil belaste mange danske virksomheder, såsom landmænd, fiskere mv. Så udover at det er administrativt bøvlet, så er der altså rigtigt mange mennesker, der kommer til at lide et økonomisk tab ved det”, siger skatteminister Benny Engelbrecht. 

Fedtafgiften blev indført af den tidligere regering med virkning fra oktober 2011 med det formål at tilskynde til bedre kostvaner. I januar 2013 afskaffede SRSF-regeringen og Enhedslisten afgiften, som havde vist sig at være administrativ byrdefuld. Afgiften blev opkrævet af mættet fedt i kød og i visse mejeriprodukter, olier og fedtstoffer, hvis det samlede indhold af mættet fedt oversteg 2,3 pct. Kommissionens foreløbige vurdering er, at alt, der har indhold af mættet fedt, må anses for potentielt at skulle have været afgiftsbelagt.

”Jeg er forundret over, at Kommissionen rejser sagen nu, hvor afgiften har været ophævet i mere end 2 år. Men regeringen vil nu gå i dialog med Kommissionen for sammen at finde frem til en fornuftig løsning på sagen”, siger skatteminister Benny Engelbrecht.

Hvis Kommissionen i sidste ende finder, at der har været tale om ulovlig statsstøtte til visse fødevareproducenter i form af lempelser eller fritagelser, kan efteropkrævning komme på tale. Selv producenter, der var omfattet af fedtafgiften, kan risikere at blive ramt af efteropkrævning. De producenter, der rammes af efteropkrævning, forventes at lide et økonomisk tab.

”Vi vil gøre alt, der står i vores magt for, at det her ikke bliver en realitet ved at gå i dialog med Kommissionen for at prøve at finde en fornuftig løsning på sagen”, siger skatteminister Benny Engelbrecht.