Gyldig fra

Erhvervspakke: Afgifter for 720 mio. kr. fjernes og sænkes

Med en markant afgiftslempelse på 720 mio. kr. årligt gør regeringen det sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre billigere at være dansker, lettere at drive virksomhed og mindre attraktivt at grænsehandle. Punktafgifterne på blandt andet nødder, te og regntøj afskaffes, ligesom afgifterne på elvarme og en række grænsehandelsfølsomme varer sænkes.

Illustrationsfoto

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre enige om at gennemføre en markant afgiftslempelse for i alt 720 mio. kr. Lempelserne er en del af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer, som netop er indgået.

Lempelserne gør det både billigere for danskerne at købe en lang række varer og betyder byrdelempelser for erhvervslivet. Samtidig medfører aftalen større omsætning i Danmark, fordi det bliver mindre attraktivt at handle over grænsen.

I alt afskaffer og sænker aftalepartierne 65 afgifter og afgiftssatser. Det indebærer administrative byrdelettelser for erhvervslivet og medfører hjemvendt grænsehandel for ca. 220 mio. kr. årligt.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over den markante lempelse af afgiftstrykket.

”Det har siden dag ét været en vigtig dagsorden for regeringen at rydde op i virvaret af afgifter, vi har herhjemme. Det betyder nemlig, at danskerne kan beholde flere af deres egne penge, og at virksomhederne ikke skal bruge unødig tid og penge på bøvlet administration af mere eller mindre skøre afgifter. Det tager vi i dag et stort skridt i retning mod. Forhåbentlig kan vi tage endnu flere i de kommende år”, siger Karsten Lauritzen.

Med aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativerne er regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre konkret enige, at en række planlagte afgiftsstigninger på grænsehandelsfølsomme varer som blandt andet chokolade og vin annulleres.

Derudover afskaffes emballageafgiften for pantbelagte drikkevarer og tillægsafgiften på alkoholsodavand.

Ud over tiltagene mod grænsehandel er der enighed om at afskaffe og sanere en række punktafgifter – blandt andet med udgangspunkt i de anbefalinger, som det såkaldte saneringsudvalg præsenterede for nylig.

Først og fremmest afskaffes nøddeafgiften, der i dag består af hele otte forskellige afgiftssatser.

Der er også enighed om at afskaffe afgiften på te, afgiften på engangslightere og afgiften på PVC og ftalater. Sidstnævnte er i praksis afgift på fx regntøj.

Ud over afgiftsafskaffelserne forenkles en række afgiftslove med bagatelgrænser for registrering. Det medfører færre administrative byrder for mange virksomheder, ligesom små spiritusdestillerier vil få lavere afgifter og dermed blive sidestillet med små ølproducenter.

Endelig er aftaleparterne enige om at sætte elvarmeafgiften ned. Afgiften er i dag dobbelt så høj som energiafgiften på fossile brændsler til rumvarme. Og nedsættelsen fremmer derfor den grønne omstilling, fordi det dermed bliver mere attraktivt at anvende eldrevne varmepumper i både fjernvarmeproduktionen, husholdningerne og erhvervslivet.

Faktaark: Grænsehandelspakke og punktafgiftssanering

Aftaletekst: Erhvervs- og iværksætterinitiativer

Faktaboks: Afskaffede og sænkede afgifter i aftalen

Afgifter på følgende afskaffes:
- Nødder (råstofafgiften)
- Te
- PVC og ftalater
- PVC-folier
- Engangslightere
- Emballage for pantbelagte drikkevarer (øl og sodavand)
- Tillægsafgiften på alkoholsodavand

Afgifter på følgende sættes ned:
- Afgiften for små producenter af spiritus (destillerier)
- Elvarme
- El forbrugt i campingvogne på campingpladser og lystbåde i lystbådehavne
- Ledningsført vand forbrugt i campingvogne på campingpladser og lystbåde i lystbådehavne

Afgifter, hvor planlagte stigninger annulleres:
- Chokoladeafgiften
- Vinafgiften
- En række forbrugsafgifter, herunder på kaffe