Gyldig fra

Endelig opgørelse fra SKAT om formodet svindel med udbytteskat

SKAT har gennemgået titusindvis af anmodninger om refusion af udbytteskat og kan nu opgøre omfanget af den formodede svindel. SKAT har nu meldt yderligere svindel for 3,2 mia. kr. til Bagmandspolitiet, hvorefter den samlede svindel med udbytteskat kan opgøres til 12,3 mia. kr.

Illustrationsfoto

Der er i dag sat et foreløbigt punktum i sagen om formodet svindel med udbytteskat. SKAT satte i 2015 udbetalingerne af udbytterefusion i bero og har siden gennemgået titusindvis af refusionsanmodninger for at afdække svindelens samlede omfang. Den formodede svindel er nu opgjort til i alt 12,3 mia. kr. 

SKAT vil derfor indgive anmeldelse om formodet svindel med udbytteskat for yderligere 3,2 mia. kr. til Statsadvokaturen for Økonomisk Kriminalitet (SØIK) – også kaldet Bagmandspolitiet. Der er tale om formodet svindel, der er foregået i samme periode som den øvrige – altså frem til senest august 2015.

Skatteminister Karsten Lauritzen har skriftligt orienteret Folketingets skatteudvalg samt partierne bag regeringens handleplan 'SKAT ud af krisen'.

”Det er sørgeligt, at den danske statskasse – og dermed alle de lovlydige skatteborgere – er blevet svindlet for så voldsomt et beløb. Vi har hele tiden vidst, at det endelige svindelbeløb kunne vokse yderligere, og det er så desværre blevet bekræftet nu. Det eneste, jeg kan glæde mig over, er, at vi nu kan sætte et punktum for den her sag”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Under SØIK’s efterforskning har man ved koordinerede aktioner i bl.a. England ransaget og beslaglagt muligt bevismateriale med forbindelse til mindst 12 selskaber. Her er der indefrosset 2,1 mia. kr. på udenlandske bankkonti. Det er stadig uvist, i hvilket omfang pengene vil ende i den danske statskasse.

”Bagmandspolitiet gør en stor indsats, og så må vi håbe på, at deres gode politiarbejde giver pote. Det er selvfølgelig vigtigt, at de skyldige i dette svindelnummer bliver stillet for en dommer”, siger skatteministeren.

I marts 2016 genoptog SKAT udbetalingerne af refusion af udbytteskat. Der er indtil nu kun i meget begrænset omfang udbetalt refusion af udbytteskat og kun i de tilfælde, hvor SKAT har været sikre på, at ansøgerens dokumentation har været tilstrækkelig.

Med SKAT ud af krisen er der oprettet fire nye enheder i SKAT, som skal styrke kontrollen og overvågningen på området. Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som vurderer, om der er behov for at justere reglerne på området for at mindske risikoen for fremtidig svindel. Derudover er udbytteområdet i SKAT blevet mangedoblet i antal medarbejdere.

Den omtalte svindel relaterer sig til den såkaldte blanketordning. En foreløbig analyse af den såkaldte bankordning har indtil videre ikke afdækket nogen sammenhæng til svindelsagen.