Gyldig fra

Danskerne skal have et nyt og bedre ejendomsvurderingssystem

De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. Derfor skal danskerne have et nyt og bedre vurderingssystem, som et udvalg med eksterne eksperter skal komme med forslag til inden juni næste år. For boligejere, der betaler ejendomsskatter efter SKATs aktuelle vurdering, foreslår regeringen, at skatterne for de foregående år genberegnes, hvis vurderingen i 2015 viser sig at være lavere end vurderingen i 2011.

Resulterer beregningen i et mindre skattebeløb, vil boligejeren automatisk få forskellen udbetalt.

De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. SKAT har siden 2012 arbejdet målrettet på at forbedre vurderingerne. Ikke desto mindre vil 2013-vurderingen grundlæggende være foretaget med den samme metode som tidligere. Regeringen har på den baggrund besluttet at videreføre 2011-vurderingen i 2013 og 2014, mens 2012-vurderingen videreføres i 2014 og 2015, indtil de nye vurderinger er på plads til 2015.

For at sikre at kvaliteten af 2015-vurdering forbedres, nedsættes et uafhængigt ekspertudvalg, som senest 1. juni 2014 skal komme med anbefalinger til et nyt vurderingssystem, som kan træde i kraft fra vurderingerne i 2015.

"De offentlige ejendomsvurderinger har ikke været gode nok. Derfor har regeringen besluttet, at der skal laves et helt nyt vurderingssystem. Det her handler om, at boligejerne kan have tillid til, at den skat de betaler, er så korrekt som muligt," siger skatteminister Holger K. Nielsen.

Hvis de nye 2015-vurderinger er lavere end 2011-vurderingerne, vil boligejerne automatisk få genberegnet den ejendomsværdiskat og grundskyld, de har betalt på baggrund af 2011-vurdering, som også gælder i 2013 og 2014. Hvis genberegningen giver en lavere ejendomsværdiskat eller grundskyld, vil forskellen automatisk blive tilbagebetalt.

"De danske boligejere skal ikke have en ny 2013-vurdering, de ikke kan have tillid til. Når regeringen forlænger en 2011-vurdering, som ikke er træfsikker nok, så har vi også en forpligtigelse til automatisk at give boligejerne penge tilbage, hvis det efterfølgende viser sig, at de skulle betale et mindre beløb i skat. Det er en af hovedårsagen til, at regeringen ønsker at gå tilbage til 2011," udtaler skatteminister Holger K. Nielsen.

Han understreger, at situationen havde været en anden, hvis det var sådan, at SKAT havde forvaltet vurderingerne af ejerboliger ulovligt.

Regeringen skønner, at de danske boligejere vil skulle have automatisk udbetalt i omegnen af 1,2 mia. kr.

Udbetalingsordningen har alene betydning for de boligejere, hvor den nye 2015-vurdering kommer under vurderingen i 2001/2002 eller grundskatteloftet.

---

Klageadgang

Der vil efter offentliggørelsen af vurderingerne for 2015 kunne klages over både vurderingerne fra den forlængede 2011-vurdering og den nye 2015-vurdering.

Fører en klage over 2015-vurderingen til, at 2015-vurderingen kommer under 2011-vurderingen, vil ejendomsskatterne for 2011-2015 blive beregnet på grundlag af den lavere 2015-vurdering. Resulterer denne beregning i et lavere skattebeløb, udbetales forskellen automatisk.

Hvis en klage over 2015-vurderingen fører til en forhøjelse af vurderingen, får det ikke betydning for de forudgående år.


Hent udspillet

Hent Tillid til ejendomsvurderingerne - Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Faktaark:

Hent alle faktaark samlet

Provenu fra ejendomsbeskatning
Ekspertudvalg om ejendomsvurdering
Vurderingerne i 2013 og 2014
Klage over ejendomsvurderinger
Automatisk udbetaling, hvis 2015-vurderingen er lavere end 2011-vurderingen
Udsendelse af nye vurderinger i marts 2016
Erhvervsejendomme
Eksempler på genberegning af ejendomsværdiskat
Eksempler på genberegning af grundskyld
Tinglysningsafgift
Tidsplan for realisering af ny vurderingsmodel
Kammeradvokatens vurdering af SKATs vurdering af ejerboliger
Elementer i Rigsrevisionens beretning, som Kammeradvokaten ikke har udtalt sig om