Gyldig fra

Bred enighed om ny retssikkerhedspakke med skatteborgerne i centrum

I dag offentliggør skatteminister Karsten Lauritzen Retssikkerhedspakke II, som med en række initiativer forbedrer borgernes retssikkerhed. Et bredt flertal i Folketinget bakker op om aftalen.

Illustrationsfoto

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag sammen med en række af Folketingets partier (V, S, DF, LA, RV og KF) Retssikkerhedspakke II.

”Min hovedprioritet som skatteminister er at forbedre retssikkerheden på skatteområdet. Derfor er jeg glad for at præsentere min anden retssikkerhedspakke, som på flere områder stiller borgerne stærkere i mødet med skattesystemet. Grundlæggende tror jeg på, at en styrkelse af retssikkerheden er et af de vigtigste redskaber, når det kommer til at genoprette tilliden til SKAT. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at der er bred politisk opbakning i Folketinget til de nye tiltag”, siger Karsten Lauritzen.

Den nye retssikkerhedspakke indeholder blandt andet genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde, så de fremover kan få dækket deres udgifter 100 pct., hvis de i overvejende grad får medhold i sagen og ellers med 50 pct. Der er desuden bred opbakning i Folketinget til, at der oprettes et skattekontor hos Folketingets Ombudsmand.

Pakken skal også bane vejen for kortere sagsbehandlingstid for borgeres klagesager, ligesom partierne bag aftalen vil arbejde for, at der indføres en sagsbehandlingsgaranti fra 2017 for nye klagesager. Derfor ønsker partierne at tilføre ressourcer til Skatteankestyrelsen. Garantien skal gælde de mest almindelige klagesager for borgere og små og mellemstore virksomheder.

Derudover er partierne bag den nye retssikkerhedspakke enige om, at der etableres et såkaldt Skattelovråd, der som en af sine første opgaver skal se på, om de gældende danske regler er tilstrækkeligt robuste til at forhindre skatteunddragelse ved brug af skattely og omfanget af dette. Endelig indeholder aftalen en række initiativer, der skal øge åbenheden og sikre klarere rammer for skattemyndighedernes arbejde.

Skatteministerens fokus på retssikkerhed stopper ikke med Retssikkerhedspakke II. Til efteråret vil skatteministeren præsentere en tredje pakke, hvor skattekontrolloven står over for en forenkling og modernisering.

Se Retssikkerhedspakke II

Se aftaletekst

Kontakt til skatteordførere:

Jesper Petersen (S): 6162 4766
Dennis Flydtkjær (DF): 6162 5156
Merete Riisager (LA): 6162 5094
Martin Lidegaard (RV): 3337 4716
Brian Mikkelsen (K): 3337 4225

 

Retssikkerhedspakke%20II%20Final