Gyldig fra

Bindende ligningssvar til borgerne

Muligt for borgerne at få klar besked om deres skat

Det skal være muligt for borgerne at få klar besked om deres skat gennem et bindende ligningssvar fra kommunerne, inden de foretager en handling. Det er essensen af det lovforslag som skatteminister Svend Erik Hovmand (V) sender i høring i dag.

Dette forslag er et vigtigt led i regeringens arbejde med at styrke borgernes retssikkerhed og forenkle reglerne på skatteområdet, siger skatteministeren.

Regeringen prioriterer indsatsen for at styrke borgernes retssikkerhed meget højt. Først indførte regeringen bedre økonomiske betingelser for at føre skattesager mod det offentlige. Nu kommer forslaget om, at kommunerne skal have mulighed for, at give borgerne klar forhåndsbesked om de skattemæssige konsekvenser af deres handlinger. Regeringen foreslår desuden en styrkelse af borgernes retssikkerhed i forbindelse med Skatteankenævnene. Og regeringen har netop foretaget en stor undersøgelse af de regler, der i særlig grad fører til tvister mellem borgerne og det offentlige med henblik på forenklinger. Endvidere skal der ses kritisk på reglerne omkring frister i skatte-, afgifts- og momslovgivningen. Alt sammen for at styrke borgernes retssikkerhed.

Jeg har fra starten af min tid som skatteminister haft tre ledestjerner. For det første at sikre skattestoppet og en efterfølgende skattesænkning, hvis der er økonomisk råderum hertil. For det andet at mindske regeltyranniet. For det tredje at styrke borgernes retssikkerhed. Målet med det nye forslag er netop at reducere antallet af konflikter mellem borgerne og myndighederne og styrke borgernes retssikkerhed, siger skatteministeren.

Forslaget går kort fortalt ud på, at en skatteyder med mindre komplicerede forhold i løbet af en måneds tid skal kunne få et bindende ligningssvar fra den lokale skatteforvaltning. Selskaber og andre juridiske personer er i første omgang ikke omfattet af det nye forslag og må derfor fortsat henvende sig til Ligningsrådet for at få en bindende forhåndsbesked. Tilsvarende gælder for dispositioner mellem en hovedaktionær og dennes selskab.

Forslaget er en del af indsatsen for, at myndighederne i højere grad skal være konsulent i stedet for kontrollant. Ressourcerne flyttes således fra efterfølgende kontrol til forudgående hjælp og vejledning.

Yderligere information: Konsulent Bjørg Lilja 33924760 eller konsulent Tony Gønge Nielsen 33924511