Gyldig fra

Bedre retssikkerhed for borgerne

Skatteministeren har taget en række initiativer for at sikre borgernes retssikkerhed på skatteområdet

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) har taget en række initiativer for at sikre borgernes retssikkerhed på skatteområdet. Nu kommer det såkaldte Fristudvalg med en betænkning, der ligger helt på linie med regeringens hidtidige indsats.

Først indførte regeringen bedre økonomiske betingelser for at føre skattesager mod det offentlige. I starten af det nye år fremsætter skatteministeren forslag om, at kommunerne skal have mulighed for, at give borgerne klar forhåndsbesked om de skattemæssige konsekvenser af deres handlinger. Regeringen foreslår desuden en styrkelse af borgernes retssikkerhed i forbindelse med Skatteankenævnene. Og regeringen har netop foretaget en stor undersøgelse af de regler, der i særlig grad fører til tvister mellem borgerne og det offentlige med henblik på forenklinger.

Som det næste vil jeg foreslå, at vi i samarbejde med kommunerne sikrer borgerne større tryghed med selvangivelsen. I dag ved man ikke om, eller hvornår, myndighederne godkender selvangivelsen. Jeg mener, at vi skal give borgerne sikkerhed for, at skatteforvaltningen ikke kan komme løbende med ændringer til almindelige lønmodtageres selvangivelse efter flere år. Derfor vil jeg foreslå, at vi indfører en 1-års-behandlingsfrist for ligningsmyndighederne. Forslaget skal have virkning fra 1. juli 2003, siger Svend Erik Hovmand.

Fristudvalget lægger yderligere op til en række forbedringer af borgernes stilling over for det offentlige. Blandt andet foreslås det, at der indføres en sikkerhedsventil, der sikrer, at borgerne kan få genoptaget deres sager, når særlige omstændigheder fører til urimelige resultater. Udvalget foreslår at de statslige skattemyndigheders mulighed for at ændre skatteansættelsen, i forbindelse med at de bruger deres ret til at revidere kommunernes afgørelser, begrænses. Og udvalget foreslår, at borgerne får mulighed for at ændre et valg, der er foretaget i forbindelse med udfyldelsen af selvangivelsen, når en myndighed laver ændringer, der betyder, at valget bliver uhensigtsmæssigt.

Udvalget foreslår endvidere, at reglerne i fremtiden skal være de samme på afgifts- og momsområdet som på skatteområdet. Det betyder, at fristen for ændringer i ansættelsen på afgifts- og momsområdet reduceres fra 5 til 3 år.

Jeg har endnu ikke taget stilling til alle forslagene, og betænkningen bliver nu sendt i høring, så vi kan få en fordomsfri debat, inden vi udformer det endelige lovforslag, siger skatteminister Svend Erik Hovmand.

Betænkningen og notat kan læses i sin helhed på www.skm.dk

Yderligere information: Fuldmægtig Rikke Camilla Christensen, 33954187