Gyldig fra

Aftale om udligningsskatten mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag indgået aftale om den midlertidige udligningsskat på store pensionsudbetalinger, som er en del af finansieringen af Forårspakke 2.0

Regeringen og Dansk Folkeparti er desuden enige om at afskaffe det eksisterende ægtefællefradrag for begrænset skattepligtige og begrænse muligheden for misbrug af TastSelv.

Samlet set giver de tre initiativer et varigt finansieringsbidrag til Forårspakke 2.0 på 125 mio. kr.

Skatteminister Troels Lund Poulsen er meget tilfreds med at have fået aftalen om udligningsskatten på plads:
- Skattereformen gav en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til Danmarks økonomi, ved blandt andet at give markant lavere skat på arbejde. Udligningsskatten var et af de finansieringselementer, vi tog med i reformen for at sikre, at den var fuldt finansieret og pengene kom ind igen. Derfor er jeg også meget glad for, at denne aftale nu er faldet på plads.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:
- Jeg glæder mig over, at vi med aftalen om den midlertidige udligningsskat har løst dette udestående fra skattereformen. Det medvirker som planlagt til finansiering af lavere skat på den sidst tjente krone. Vi har fundet en løsning, der afbalancerer de forskellige hensyn.

Udligningsskat
• Udligningsskattesatsen er 6 pct. i 4 år, og aftrappes derefter over 5 år.
• Udligningsskatten skal kun betales af samlede pensionsudbetalinger over et bundfradrag på 362.800 kr. (2010-niveau) med start fra 2011.
• Udligningsskatten pålægges ikke udbetalinger fra kapitalpensionsordninger eller invalidepension.

Afskaffelse af ægtefællefradraget til visse begrænset skattepligtige
Ægtefællefradraget betyder, at visse personer, der i begrænset omfang arbejder i Danmark, kan opnå store skattefradrag i den danske indkomst.

Afskæring af TastSelv
Visse skatteydere - bl.a. udlændinge - kan ved forskudsopgørelsen eller selvangivelsen via TastSelv angive et stort fradrag, som de ikke er berettiget til, og automatisk få udbetalt overskydende skat.

For kommentarer fra skatteminister Troels Lund Poulsen kontakt Peter Arnfeldt på tlf. 40558005 eller [mail|peter.arnfeldt@skat.dk]

For faktuelle spørgsmål vedrørende udligningsskatten: Journalister: 7237 0900, borgere: 7222 1818