Gyldig fra

Aftale om Nordsøen sikrer danske arbejdspladser

Harmoniseringen af beskatningen af kulbrintevirksomhed i Nordsøen og beslutningen om at øremærke pengene til oprettelsen af Togfonden DK vil ikke medføre tab af danske arbejdspladser. Tværtimod vil de massive investeringer i den kollektive trafik skabe mange arbejdspladser over de kommende mange år.

Det er budskabet fra skatteminister Holger K. Nielsen, efter at Bayerngas har meddelt, at de trækker deres fremtidige investeringsplaner i Danmark.

"Jeg tror, at der er nogle, som glemmer, at de mange milliarder, som regeringen øremærker til Togfonden DK, er direkte jobskabende investeringer i den kollektive trafik. Derfor vil aftalen om Togfonden DK i sig selv skabe rigtig mange arbejdspladser over de kommende mange år. Det vil jeg godt garantere," siger Holger K. Nielsen.

Skatteministeren understreger, at han er sikker på, at andre olieselskaber gerne vil byde ind på at drive virksomhed i Nordsøen, hvis Bayerngas eller andre mister lysten til at investere. Det vil nemlig fortsat være en rigtig god forretning at udvinde olie fra den danske undergrund.

"Jeg noterer mig, at Bayerngas truer med, at de i fremtiden ikke vil investere i Nordsøen under de gunstige vilkår, som en lang række andre selskaber driver ganske profitabel virksomhed på herhjemme. Vi har valgt, at Bayerngas fremover ikke skal have særregler, men tværtimod arbejde under præcis samme vilkår som alle andre selskaber. Det mener jeg er helt rimeligt," siger Holger K. Nielsen og fortsætter:

"Aftalen skaber klarhed over de langsigtede rammevilkår, og på en række punkter forbedres vilkårene i form af lavere skattesats, afskaffelse af bruttoskatten og bedre adgang til at udnytte underskud i det samlede regnskab. Det har jeg svært ved at se kan blive en dårlig forretning, og derfor er jeg også sikker på, at der fortsat vil være selskaber, som vil investere i Nordsøen," siger skatteministeren.