Gyldig fra

Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Liberal Alliance er enige om, at der gennemføres lovgivning vedrørende en reguleret, delvis liberalisering af det danske spillemarked.

 

Lovgivningen vil bl.a. indeholde

  • en licensordning, hvor spiludbyderne skal have en dansk licens for at udbyde spil i Danmark,
  • regler til sikring af et ansvarligt spiludbud - der bl.a. medvirker til bekæmpelse af spilafhængighed (ludomani),
  • en klar grænsedragning mellem de monopoliserede spil og de liberaliserede spil, således at udbyderne af de monopoliserede spil beskyttes mod konkurrence fra spiludbydere, som ikke har tilladelse til udbud af monopolspil,
  • afskærmning mod ulovlige udbydere ved betalingsblokering - ved internetblokering - og ved fastholdelse af det gældende reklameforbud,
  • en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster) på den liberaliserede del af spillemarkedet for væddemål og online kasinospil, inkl. online pokerspil,
  • en forhøjelse af beløbet til ludomanibekæmpelse, der fastsættes på finansloven for at give større sikkerhed, og
  • en fremtidig udlodningsmodel, hvor overskudsmodtagerne i 2012 er sikret et beløb, der realt svarer til udlodningen i 2008 (nominelt ca. 1,7 mia. kr.) plus 35 mio. kr. Udlodningen kobles til overskuddet fra monopoldelen i Danske Spil samt overskuddet fra Klasselotteriet. Modellen skal evalueres i 2014

En lovgivning der består af en spillelov, der regulerer spillemarkedet (licenser mv.) og en afgiftslov. Derudover en uddelingslov, som omhandler fordelingen af midlerne til idræts- og kulturformål mv., og en ejerskabslov, der vedrører statens ejerskab i Danske Spil.

Link til aftalen

Link til faktaark

Yderligere kommentarer:

Venstre:Torsten Schack Pedersen, 33 37 45 63

Socialdemokraterne: Nick Hækkerup, 33 37 40 07    

Dansk Folkeparti : Mikkel Dencker, 33 37 51 06

Socialistisk Folkeparti: Jesper Petersen, 33 37 44 05

Det Konservative Folkeparti: Henrik Rasmussen, 33 37 42 20

Det Radikale Venstre: Johs. Poulsen; 33 37 47 13

Liberal Alliance: Anders Samuelsen; 61 62 47 81