Gyldig fra

Yderligere 35 mia. kr. til danske virksomheder

Dansk økonomi er hårdt presset. Derfor er alle Folketingets partier enige om at gennemføre en række tiltag, der skal holde hånden under danske virksomheder og lønmodtagere, mens Danmark forsigtigt genåbnes.

Illustrationsfoto

Udbruddet af coronavirus sætter dansk økonomi under et ekstraordinært pres, som regeringen og Folketingets partier arbejder intensivt på at afbøde. Derfor har regeringen på skatteområdet allerede gennemført tiltag, der øger virksomhedernes likviditet med 165 mia. kr. Nu er regeringen og alle Folketingets partier enige om yderligere fire initiativer, der øger virksomhedernes likviditet med op til 35 mia. kr. ekstra.

”Det er alvorlige tider, som kræver resolut handling og samarbejde fra Folketinget. Derfor er regeringen glad for, at vi kan stå sammen om at gennemføre fire tiltag oven i de mange initativer, der allerede er gennemført. Målet er lette presset på danske virksomheder og lønmodtagere, så de får bedre mulighed for at klare sig igennem den nuværende krise”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

De fire tiltag betyder konkret at:

  • Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for andet halvår og fjerde kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån. Det gælder tilsvarende for virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april. Det drejer sig fx om tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa.
  • Loftet på skattekontoen afskaffes i perioden frem til den 1. april 2021. Det sikrer, at virksomhederne fortsat kan indbetale skat og moms efter de normale betalingsfrister, og dermed undgå eventuelle negative bankrenter. Endvidere aflaster det statens lånebehov i en tid, hvor staten har behov for at låne mange penge for at finansiere hjælpepakkerne.
  • Betalingsfristerne for virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4, forlænges med hhv. 1 og 1½ måned i 2. og 3. kvartal 2020.
  • Virksomhederne får mulighed for at få fremrykket udbetalingen af de såkaldte skattekreditter vedrørende forskning og udvikling fra november til juni.

Tiltagene ventes at lette det økonomiske pres fra navnlig små og mellemstore virksomheder med op til 35 mia. kr. yderligere i den kommende tid, mens Danmark går gennem en forsigtig genåbning. Endvidere styrkes likviditeten for visse forskningsintensive virksomheder med op til 1 mia. kr. 

Læs mere om tiltagene herunder:

Pressekontakt

Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Så kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk