Gyldig fra

Udbyttesagen: Skattestyrelsen indgår milliardforlig med amerikanske pensionsplaner

61 amerikanske pensionsplaner tilbagebetaler ca. 1,6 mia. kr., som er udbetalt i udbytterefusion i perioden 2012-15.

Illustrationsfoto

Skattestyrelsen har siden den formodede svindel med udbytteskat blev opdaget i 2015, arbejdet målrettet på at få de ca. 12,7 mia. kr. tilbage til den danske statskasse.  Arbejdet nåede en milepæl i maj 2018, hvor de første civilretlige sager blev anlagt, og siden er der sagsøgt ca. 470 personer og selskaber flere steder i verden.

I efteråret 2018 blev der indgået forlig med to mindre amerikanske pensionsplaner, der betalte knap 10 mio. kr. tilbage til statskassen, hvilket svarede til det beløb, som det daværende SKAT havde udbetalt til disse to pensionsplaner.

Skattestyrelsen har nu indgået en ny forligsaftale. Denne gang med 61 amerikanske pensionsplaner og en række dertil knyttede personer og selskaber, der har indvilliget i at tilbagebetale ca. 1,6 mia. kr. til den danske stat. Pensionsplanerne tilbagesøgte i 2012-2015 refusion for ca. 2,9 mia. kr. Af disse har pensionsplanerne m.fl. selv modtaget ca. 1,6 mia. kr., hvilket parterne tilbagebetaler.

Skatteminister Karsten Lauritzen ser forliget som en afgørende sejr og roser Skattestyrelsen og Kammeradvokaten.

”Det er snart fire år siden, at jeg gjorde det fuldstændig klart, at vi ville kæmpe for at få hver en bøjet femogtyveøre tilbage i statskassen. At vi nu har en aftale om, at mere end 60 pensionsplaner m.fl. tilbagebetaler det fulde beløb, de selv har modtaget, er et afgørende skridt på vejen, og jeg er enormt glad for og stolt over, at det er lykkes. Det skyldes en dedikeret og vedholdende indsats fra den nye Skattestyrelse og Kammeradvokaten, der fortjener stor ros. Det viser i mine øjne danskerne, at vi er ved at opbygge en skatteforvaltning, der virker, og som man kan have tillid til”, siger Karsten Lauritzen.

Forliget markerer en endelig afvikling af den danske stats civilretlige krav mod de pågældende forligsparter. Restbeløbet på ca. 1,3 mia. kr. vil Skattestyrelsen fortsat forfølge hos andre ansvarlige parter, hvoraf mange allerede er sagsøgt af Skattestyrelsen. Skattestyrelsen fortsætter således de søgsmål, der allerede er indgivet mod andre involverede i udbyttesagen, herunder bl.a. 242 andre amerikanske pensionsplaner og relaterede parter. De 61 pensionsplaner m.fl. har forpligtet sig til at samarbejde og bistå i Skattestyrelsens bestræbelser i de resterende sager.

Forligsforhandlingerne, der er foregået over længere tid, er afsluttet ved, at Skattestyrelsens direktør Merete Agergaard på et møde i New York har underskrevet forligsaftalen. Foruden Skattestyrelsen har Kammeradvokaten, Skattestyrelsens amerikanske advokater og repræsentanter for de 61 amerikanske pensionsplaner og en række dertil knyttede personer og selskaber været involveret i forhandlingerne.

”Jeg er meget tilfreds med, at det store arbejde, der er lagt i at forsøge at hjemføre de 12,7 mia. kr., giver resultater. Der er tale om en opgave, som har haft og fortsat vil få absolut topprioritet i den nye Skattestyrelse. Det er meget komplekse sager, og arbejdet er forbundet med betydelig omkostninger, men signalet bør ikke være til at tage fejl af: Den danske stat forfølger sine krav, og myndighederne gør alt, hvad der er muligt for at få en så stor del af pengene som muligt tilbage i den danske statskasse”, siger Merete Agergaard.

Fagdirektør i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, Steen Bechmann Jacobsen, der har haft hovedansvaret for forligsforhandlingerne, fremhæver, at forliget er et vigtigt skridt, men at Skattestyrelsen fortsætter arbejdet med at forsøge at hjemføre alle 12,7 mia. kr.

”Forligsaftalen er et stort skridt, som vi igennem en længere periode har arbejdet benhårdt for at få i hus. Men arbejdet stopper bestemt ikke her. Vi går fortsat efter at hente det resterende beløb i denne del af komplekset, ligesom vi fortsætter de øvrige søgsmål mod andre involverede. Der er lang vej endnu, og det er et meget kompliceret sagskompleks. Men forliget bekræfter os i, at vi har valgt den rigtige strategi”, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Forligsaftalens nærmere indhold er fortroligt, men det kan oplyses, at forligsbeløbet består af en straksbetaling på ca. 950 mio. kr. og et restbeløb på 650 mio. kr., der betales over en periode på ikke mere end 4 år.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. 

Yderligere oplysninger:

Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 7222 2324

Skattestyrelsen:
Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818.