Gyldig fra

Styrket kontrol skal bekæmpe hvidvask og finansiering af terror

Folketinget førstebehandler i dag et lovforslag, der skal øge kontrollen med kontanter eller andre likvide midler, når de krydser Danmarks grænse. Det skal styrke kampen mod hvidvask og finansiering af terror.

Illustrationsfoto
Tolder

Folketinget førstebehandler i dag et lovforslag, der skal forbedre Skatteforvaltningens kontrol med kontanter og andre likvide midler, som krydser Danmarks grænse, hvis de har en værdi på 10.000 euro og derover. Det samme gælder ved beløb under 10.000 euro, hvis der er mistanke om forbindelse til kriminelle handlinger.

”Vi skal sætte hårdt mod hårdt, når det kommer til hvidvask og finansiering af terror. Derfor foreslår vi at styrke kontrollen med de kontanter og likvide midler, der krydser Danmarks grænse, så forbryderne får endnu sværere ved at sende penge ud af landet til deres lyssky formål,” siger skatteminister, Morten Bødskov.

Lovforslaget betyder, at toldloven vil være på linje med de nye EU-regler, så der blandt andet vil være en angivelsespligt for dem, der har kontanter og lignende med sig til en værdi af 10.000 euro eller derover. Og for uledsagede likvide midler på 10.000 euro eller derover, som eksempelvis sendes med posten, vil Skatteforvaltningen blandt andet kunne kræve oplysninger om indberetteren, midlernes oprindelse og deres påtænkte anvendelse.

For at styrke bekæmpelse af hvidvask og anden økonomisk kriminalitet kommer der specifikt i toldloven et krav om, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet fremover skal have alle de informationer om likvide midlers bevægelser, som angives og indberettes til Skatteforvaltningen.

Læs lovforslaget her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk