Gyldig fra

Styrket kontrol med social dumping fører til skatteopkrævninger for 1 mia. kr.

Skattestyrelsen har siden 2015 styrket indsatsen mod social dumping. Kontrollerne er blevet mere træfsikre år for år, og arbejdet har indtil videre resulteret i opkrævninger for ca. 1 mia. kr. Skatteministeren roser arbejdet, men vil samtidig styrke kontrollen yderligere.

Byggeplads2

En ny publikation fra Skattestyrelsen viser, at der er sket en forbedring af kontrollen med social dumping. Kontrollerne har på fem år ført til skatteopkrævninger på ca. 1 mia. kr, og alene i 2019 blev der opkrævet næsten en kvart mia. kr. som følge af kontrollerne.

”Danske arbejdspladser skal være på danske løn- og ansættelsesvilkår. Det er afgørende for, at vi har et godt arbejdsmarked, som vi kan være stolte af. Derfor skal social dumping bekæmpes. De seneste år er kontrollen gået i den rigtige retning, men det betyder ikke, at vi skal hvile på laurbærerne. Tværtimod viser det os, at det kan betale sig at styrke kontrollen i skattevæsenet”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Skattestyrelsen er år for år blevet bedre til at målrette kontrollerne de virksomheder, hvor der sker brud på skattereglerne. Publikation viser, at hver anden kontrol i 2019 førte til en ekstra opkrævning, mens det kun var lidt under hver tredje i 2015.

I slutningen af april indgik et enigt Folketing aftalen En styrket skattekontrol. Her blev det fastlagt at styrke skattekontrollen med 250 nye medarbejdere allerede fra 2020. Samtidig skal der oprettes et nyt center mod social dumping og sort økonomi, som skal styrke vidensdeling og effektivitet i indsatserne på tværs af de to områder.

”Regeringens ambition er, at vi bliver bedre til at fange de brodne kar, mens vi gør livet så let som muligt for de mange, der følger reglerne. Det nye center og den generelle styrkelse af området skal hjælpe os til at nå dette mål, så vi får en både stærkere og mere effektiv kontrol på området i de kommende år. Jeg er meget glad for, at Folketinget har givet en så solid opbakning til denne vigtige dagsorden”, siger Morten Bødskov.

De 250 nye medarbejdere er første etape af regeringens overordnedet plan om at styrke skattekontrollen bredt. Ifølge planen skal der frem mod 2023 ansættes i alt 1.000 nye medarbejdere i skatteforvaltningen.

Fælles myndighedsindsats mod social dumping

Skattestyrelsens målrettede arbejde mod social dumping er en del af et fælles myndighedsindsats, der skal sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Her gennemfører Skattestyrelsen sammen med politiet og Arbejdstilsynet fælles kontrolaktioner og har daglige aktiviteter på området.

Der har været afsat midler til denne indsats siden 2012, og siden da er kontrol og tilsyn med udenlandske virksomheder øget betydeligt. Med aftale om finansloven for 2020 blev der afsat yderligere midler til indsatsen, og med den styrkede bevilling vil der i 2020 yderligere være særligt fokus på bl.a. store bygge- og anlægsprojekter.

Læs mere:
Kontrolindsatsen mod social dumping

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk