Gyldig fra

Skattestyrelsen opkræver 3,7 mia. kroner i sager om kædesvig

Skærpet kontrolindsats mod kædesvig har i perioden 2015 til 2020 resulteret i skatteopkrævninger for 3,7 mia. kr.

Neg Glas Gennemgang

Målrettet kontrolindsats mod kædesvig resulterede i perioden fra 2015 til 2020 i skatteopkrævninger for i alt ca. 3,7 mia. kr. Det viser nye tal i en publikation om kontrolindsatsen fra Skattestyrelsen. Alene i 2020 blev der udsendt skatteopkrævninger for knap 700 mio. kr. i sager om kædesvig.

”Det viser, at den målrettede kontrol virker. Det er vigtigt for samfundskontrakten og for danskernes tillid til skattesystemet, at alle virksomheder betaler den skat og de afgifter, de skal. Når nogle så alligevel bevidst snyder fællesskabet, er det helt afgørende, at vi har en effektiv skattekontrol”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Skattestyrelsen har i de seneste år styrket den målrettede kontrol og risiko- og væsentlighedsanalyserne. Det har ført til en højere andel af kontroller, hvor der er påvist svig eller fejl og dermed regulering af skatten. I 2020 ramte Skattestyrelsen plet i ni ud af ti af kontroller.

Det skal ses i lyset af, at virksomheder, der forsøger at begå skatte- og momsunddragelse, i stigende grad benytter sig af stadig mere komplekse virksomhedskonstruktioner og svigsmetoder. Det stiller store krav til skattekontrollen. 

I januar fremsatte regeringen et lovforslag, der blandt andet skal give Skattestyrelsen bedre mulighed for at kræve, at virksomheder stiller værdier som sikkerhed over for styrelsen, hvis der er mistanke om organiseret svindel. Det skal samtidig udvide Skattestyrelsens muligheder for at kræve betaling fra flere af de parter, der er involveret i organiseret svindel. Det er vigtige værktøjer, fordi de gør Skatteforvaltningen bedre i stand til at sikre sig betaling af eksempelvis den moms, der ellers som følge af fejl eller svindel ikke ville være blevet betalt. 

”Når der er virksomheder, der så systematisk forsøger at omgå systemet og undgå at betale skat, er vi nødt til at kunne svare igen med en effektiv kontrolindsats og de rette metoder og det rette antal hænder. Derfor glæder det mig, at regeringen har Folketingets opbakning til at sætte hårdt mod hårdt, hvor der nødvendigt”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Som led i regeringens reform af skattekontrollen bliver der frem mod 2024 ansat i alt 1.000 nye medarbejdere i Skatteforvaltningen.

Læs publikationen her:

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk