Gyldig fra

Skatterådgivere får pligt til at indberette rådgivning om skatteundgåelse

EU-landene er i dag blevet enige om, at skatterådgivere skal indberette oplysninger om skatteundgåelse til nationale skattemyndigheder. Hvis pligten ikke opfyldes, kan rådgiverne blive mødt med sanktioner. Endnu et redskab i kampen mod grænseoverskridende skatteundgåelse, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Illustrationsfoto

Medlemslandene er i dag blevet enige om at vedtage et forslag fra EU-Kommissionen om indberetningspligt for skatterådgivere.

Det betyder, at skatterådgivere, der rådgiver kunder om grænseoverskridende skatteforhold, nu får pligt til at indberette oplysningerne til de nationale skattemyndigheder, hvis rådgivningen vurderes at medføre skatteundgåelse.

Oplysningerne skal herefter udveksles automatisk mellem EU-landenes skattemyndigheder. Indberetningspligten vil omfatte alle grænseoverskridende skatteordninger, der vurderes at indebære en risiko for skatteundgåelse. Hvis rådgiverne ikke indberetter oplysningerne, kan det medføre sanktioner.

Skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds med, at skattemyndighederne på tværs af EU nu får endnu et redskab i kampen mod grænseoverskridende skatteundgåelse.

”Det bedste middel mod mere eller mindre lyssky skattekonstruktioner er at få dem frem i lyset, så skattemyndighederne kan kigge rådgiverne og deres kunder over skuldrene. Derfor er indberetningspligten et vigtigt nyt redskab. Det er også en naturlig forlængelse af den skattelyaftale, jeg indgik med resten af Folketinget sidste år. Og så vil jeg i øvrigt stilfærdigt opfordre skatterådgivere til en høj grad af selvjustits i deres arbejde”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Beslutningen om indberetningspligt for skatterådgivere betyder konkret, at EU-landene skal indføre regler, der forpligter skatterådgivere til at indberette oplysninger til de nationale skattemyndigheder om ”visse grænseoverskridende skatteordninger”, der implicerer flere lande, heraf mindst ét EU-land.

Skatteordningerne skal indberettes, hvis de på baggrund af en række foruddefinerede kendetegn vurderes at indebære en risiko for skatteundgåelse.

EU-landene skal derudover fastsætte konkrete sanktioner, der kan pålægges skatterådgivere, som ikke indberetter de relevante oplysninger – eller indberetter mangelfulde oplysninger.