Gyldig fra

Skatteministeriet udgiver Skatteøkonomisk Redegørelse 2018

En ny publikation fra Skatteministeriet sætter tal på skatteområdet og går i dybden med metoder og beregninger. Det er afgørende, at der er gennemsigtighed i den måde, der regnes på i centraladministrationen, siger skatteministeren.

Illustrationsfoto

Hvordan har grænsehandlen udviklet sig gennem de senere år? Hvad med skattetrykket? Hvordan påvirker de forskellige skatter og afgifter danskernes valg af bil og bolig?

De spørgsmål – og mange andre – kan man finde svar på i en ny publikation, som Skatteministeriet offentliggør i dag.

Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 løfter sætter tal og tendenser på det skatteøkonomiske område. Redegørelsen forklarer baggrunden for tidligere trufne politiske beslutninger og analyserer effekterne af en række af de seneste års mange aftaler på skatteområdet.

Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 viser blandt andet, at grænsehandlen med nydelsesmidler er omtrent halveret siden starten af 00’erne. Samtidig viser redegørelsen, at skattetrykket har udvist en faldende tendens de seneste 3-4 år. Det afspejler blandt andet, at der er lettet en række skatter og afgifter for borgere og virksomheder.

Redegørelsen ser samtidig nærmere på rækken af skattepolitiske aftaler, som er indgået de senere år, og konkluderer, at der siden folketingsvalget er aftalt lempelser af skatter og afgifter med knap 23½ mia. kr. frem mod 2025.

Samtidig viser redegørelsen blandt andet, at den danske registreringsafgift fortsat er meget høj til trods for, at registreringsafgiften er lempet flere gange i løbet af de seneste år. Der er således fortsat mærkbare samfundsøkonomiske gevinster ved at lempe afgiften.

Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 indeholder bl.a. også en videreudvikling af metoden til at skønne over de afledte arbejdsudbudsvirkninger af ændringer i afgifterne på nydelsesmidler såsom afgifterne på øl, vin, spiritus, slik, chokolade samt cigaretter og tobak.

Beregningerne viser blandt andet, at der vurderes at være positive arbejdsudbudseffekter af at forhøje afgiften på cigaretter og tobak.

”Det er afgørende, at der er gennemsigtighed i den måde, der regnes på i centraladministrationen. Et godt eksempel er beregningsmetoden bag ændrede tobaksafgifter. Den nye redegørelse viser, at arbejdsudbudseffekten – modsat hvad vi hidtil har regnet med – faktisk er positiv, hvis man hæver afgifterne. Det er jo ikke nødvendigvis vand på regeringens politiske mølle, men det er nu engang den faglige konklusion. Og det er jo vigtigt, at de forudsætninger, vi politikere træffer vores politiske beslutninger ud fra, er så korrekte og retvisende som muligt”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Derudover indeholder Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 en dybdegående vurdering af boligforligets virkninger på boligmarkedet og analyserer sammenhængen mellem udviklingen i bilbeskatningen og danskernes bilforbrug.

Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 udkommer én gang om året. Det er anden gang, at Skatteministeriet udgiver publikationen. Dette års udgave indeholder udover et indledningskapitel følgende temaanalyser:

Kapitel 2 – Aktuelle hovedlinjer i skattepolitikken
Kapitel 3 – Bilbeskatningen i Danmark
Kapitel 4 – Boligforligets virkninger på boligmarkedet
Kapitel 5 – Grænsehandel
Kapitel 6 – Skatteudgifter
Kapitel 7 – Skattegab og offentlige finanser

Læs mere her:

- Skatteøkonomisk Redegørelse 2018.

- Faktaark om udviklingen i grænsehandlen med nydelsesmidler.

- Faktaark om udviklingen i skattetrykket.

- Faktaark om arbejdsudbudsvirkninger af ændrede afgifter på nydelsesmidler.