Gyldig fra

Skatteministeriet sender 576 ringbind med materiale til Undersøgelseskommissionen om SKAT

En lastbil fyldt med 576 ringbind med relevante sager og dokumenter er mandag sendt til Undersøgelseskommissionen om SKAT's sekretariat i Aarhus. Dermed har Skatteministeriet leveret alt materiale fra journalsystemerne vedrørende udbyttesagen, som kommissionen har ønsket.

Illustrationsfoto

Mandag morgen kørte en lastbil pakket med 576 ringbind afsted til Undersøgelseskommissionen om SKAT's sekretariat i Århus. I mapperne er det materiale, kommissionen skal bruge til tillægskommissoriet af 9. april. Leverancen rummer det sidste af Skatteministeriets materiale fra journalsystemerne med tilknytning til tillægskommissoriet. Derudover er der udleveret et antal mailbokse til Undersøgelseskommissionen om SKAT.

Udleveringen af de mange tusinde siders dokumenter er sket inden for den deadline, som kommissionen nedsatte, da tillægskommissoriet den 26. oktober 2018 blev udvidet til også at omfatte perioden efter 1. juni 2015 frem til kommissionens nedsættelse. Udover lastbilen, der kørte til Aarhus mandag morgen, er der i løbet af den sidste uge blevet sendt 398 ringbind med relevansvurderet og sorteret materiale afsted til kommissionen fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen.

Skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds med, at det store materiale nu endelig er afleveret til kommissionen.

”Skatteministeriet er blevet kritiseret for ikke at udlevere materialet til kommissionen hurtigt nok. Den kritik har jeg som skatteminister taget til efterretning, og på den baggrund har jeg også opprioriteret arbejdet ved at tilføre flere ressourcer. Derfor er jeg også tilfreds med, at vi i dag – inden for den nye deadline – har sendt en hel lastbil med flere hundrede ringbind afsted til kommissionen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen og fortsætter:

”Kommissionen skal naturligvis have deres materiale til tiden. Så Skatteministeriet fortsætter også arbejdet med at levere materialet for hele hovedkommissoriet inden deadline den 1. juni 2019”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Tillægskommissoriet har til formål at undersøge udbetalingen af refusion af udbytteskat, og efter ønske fra undersøgelseskommissionen, har det været første prioritet at levere materiale hertil.

Skatteministeriets fokus bliver nu på at relevansvurdere, printe og sortere materialet til hovedkommissoriet – før det kan sendes til Aarhus. Materialeudleveringen vil ske løbende frem mod deadline 1. juni 2019. Hovedkommissoriet har til formål at undersøge blandt andet det samlede begivenhedsforløb fra 2002 i tilknytning til forvaltningen af inddrivelsesområdet, sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelsesmyndighed i SKAT og generelle effektiviseringstiltag i SKAT.

Med den seneste uges leverance af materiale er der nu udleveret 2.559 ringbind med materiale til Undersøgelseskommissionen om SKAT.