Gyldig fra

Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

Skatteminister Morten Bødskov har sendt et lovforslag i høring, der giver Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

Skatteminister Morten Bødskov

Lovforslaget, der netop er sendt i høring, giver blandt andet Skattestyrelsen bedre mulighed for at kræve, at virksomheder stiller værdier som sikkerhed over for styrelsen, hvis der er mistanke om organiseret svindel. Det vil samtidig udvide Skattestyrelsens muligheder for at kræve betaling fra flere af de parter, der er involveret i organiseret svindel.

Det er vigtige værktøjer, fordi de gør Skatteforvaltningen bedre i stand til at sikre sig betaling af eksempelvis den moms, der ellers som følge af fejl eller svindel ikke ville være blevet betalt.

”Jeg præsenterede i foråret en massiv styrkelse af skattekontrollen med 250 nye medarbejdere, og med finanslovsforslaget for 2021 lægger vi op til at styrke med yderligere 750 medarbejdere over de næste 3 år. Samtidig ser vi løbende på, om vi kan stille Skattestyrelsen stærkere med eksempelvis ny lovgivning. Med dette lovforslag giver vi Skattestyrelsen endnu bedre mulighed for at sikre, at svindlerne hurtigt kan stoppes, så vi undgår, at statskassen lider tab.” siger skatteminister Morten Bødskov.

Skattestyrelsen har allerede på flere områder en effektiv kontrolindsats mod svindel. Eksempelvis afslører indsatsen mod momskarruseller fejl eller svindel i otte ud af ti kontroller, og indsatsen har i løbet af de sidste fire år resulteret i, at der er udsendt ekstra skatteopkrævninger for ca. 1,8 mia. kr.

Læs mere om Skattestyrelsens arbejde med kontrol af momskarruseller her.