Gyldig fra

Skatteminister vil ruste skattesystemet til fremtidens arbejdsmarked

Flere og flere danskere arbejder som freelancere eller udbyder deres arbejdskraft gennem fx appbaserede tjenester med rengøring, børnepasning eller havearbejde. Det kan give udfordringer med betalingen af den rigtige moms og skat. Nu vil skatteministeren have Skattelovrådet til at undersøge området og komme med konkrete anbefalinger til forenklinger.

aa048995.jpg

Er man kunstner, oplægsholder eller gør man rent i private hjem gennem fx en appbaseret tjeneste, kan man ikke altid sættes ind i arbejdsmarkedets klassiske bokse som selvstændig eller almindelig lønmodtager. Det kan give udfordringer med moms- og skattebetalingen. I dag er skattelovgivningen først og fremmest baseret på de traditionelle grupper på arbejdsmarkedet og tager ikke i samme grad højde for denne såkaldt ’tredje gruppe’.

Det er især bølgen af digitale tjenester, hvor man kan tilbyde sin hjælp til fx at gøre rent, ordne haven eller passe børnene, der har skabt grundlag for øget vækst og beskæftigelse blandt den ’tredje gruppe’. Derfor beder skatteministeren nu Skattelovrådet om at afdække udfordringerne. Undersøgelsen skal følges op af konkrete anbefalinger, der kan understøtter den positive udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark. 

”Vi ser en stigende gruppe danskere, som står uden for vores traditionelle grupper på arbejdsmarkedet. De kan komme i klemme i skattelovgivningen, blot fordi de indretter deres arbejde på en ny måde. Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt. Derfor er det en vigtig prioritet for mig som skatteminister, at vi får afdækket og set på løsninger på de udfordringer, der måtte være. Jeg ser frem til, at Skattelovrådet kommer med nogle konkrete anbefalinger til, hvordan det for denne gruppe kan gøres nemmere og mere enkelt at betale sin skat”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Det er 15 år siden, at den såkaldt ’tredje gruppes’ skatte- og momsmæssige udfordringer sidst blev undersøgt. Arbejdet med den ’tredje gruppe’ bliver delt i to faser. I efteråret 2018 skal undersøgelsen af den tredje gruppes udfordringer fremlægges for skatteministeren, og senest i maj 2019 skal Skattelovrådet præsentere sine anbefalinger til forenklinger for den tredje gruppe.

Læs kommissoriet her