Gyldig fra

Skatteminister vil have selvanmelderordning på motorområdet kigget grundigt efter i sømmene

Den nye Motorstyrelse har konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen for biler, der eksporteres. Derfor styrker styrelsen nu indsatsen markant. Skatteministeren vil have kigget selvanmelderordningen grundigt efter i sømmene og er samtidig parat til at stramme lovgivningen.

Illustrationsfoto

Bilforhandlere har i dag – via den såkaldte selvanmelderordning – mulighed for selv at anmelde både nye og brugte køretøjer til eksport, samt angive hvor meget afgift de skal have tilbagebetalt for køretøjer, der eksporteres til udlandet. Ordningen blev vedtaget af et enigt folketing i 2008 – blandt andet ud fra et hensyn om at lette administrative byrder for erhvervslivet.

Den nye Motorstyrelse har imidlertid konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen. Udfordringer, som også DR Kontant i et nyt program sætter fokus på. På den baggrund igangsættes nu en række målrettede initiativer.

”Vi har indikationer på, at der er nogle bilforhandlere derude, der forsøger at omgå reglerne. Derfor skruer vi op for indsatsen, og vil slå hårdere ned på virksomheder, der systematisk ikke administrerer inden for reglerne. Vi vil gerne gøre det nemt for dem, der følger reglerne, men til gengæld gå hårdt efter bilbranchens brodne kar”, siger direktør i Motorstyrelsen, Jens Otto Størup.

Motorstyrelsen vil blandt andet øge brugen af advarsler over for de virksomheder i branchen, der ikke holder sig inden for ordningens rammer. Om nødvendigt skal virksomheden have det røde kort og smides helt ud af selvanmelderordningen.

Skatteminister: Strammere lovgivning, evaluering af ordning og branchen på banen

Skatteminister Karsten Lauritzen vil desuden tage initiativ til at skærpe sanktionerne markant over for dem, der svindler.Samtidig vil regeringen ved Folketingets åbning fremsætte et lovforslag, som blandt andet indeholder tiltag, der giver bedre mulighed for at nægte, at virksomheder kan blive registreret og godkendt til at bruge ordningen. 

Med mere end 10 år på bagen mener skatteministeren samtidig, at der er god grund til se på, om ordningen fortsat giver mening. Derfor har Karsten Lauritzen bedt Skatteministeriet og den nye Motorstyrelsen om at se grundigt på, om selvanmelderordningen skal fortsætte i sin nuværende form, eller der er behov for at ændre eller helt afskaffe ordningen. Ministeren vil på den baggrund drøfte ordningen med Folketingets partier.

”Det er afgørende, at Motorstyrelsen trækker en tydelig streg i sandet over for de brodne kar, der forsøger at omgå reglerne. Samtidig vil jeg have undersøgt, om det fortsat giver mening at holde fast i ordningen. Vi skal have et klart billede af, om der er tale om enkelte brodne kar, der forsøger at misbruge ordningen, eller om vi står med et generelt problem. På den baggrund vil jeg drøfte med mine kolleger i Folketinget, hvad det politiske svar skal være”, siger skatteministeren. 

Skatteministeren har samtidig inviteret autobranchen til en kammeratlig samtale om det kollektive ansvar i branchen for, at en ordning, der er baseret på selvanmeldelse, ikke udsættes for systematiske svindelforsøg. 

”Mange af de virksomheder, der i dag benytter ordningen, overholder reglerne. Derfor må de komme på banen og give deres input til, hvordan vi indretter ordningen, så vi undgår, at nogle forsøger at misbruge den. Hvis vi fortsat skal uddelegere en væsentlig del af værdifastsættelsen af biler, der eksporteres, til virksomhederne selv, skal man også internt i branchen sikre sig, at der ikke er nogle som systematisk forsøger at udnytte ordningen”, siger skatteministeren.

Faktaboks: 5 initiativer ifm. selvanmelderordningen

Hårdere kurs over for selvanmeldere

Motorstyrelsen skærper linjen over for selvanmeldere, der ikke holder sig inden for ordningens rammer. Brugen af advarsler øges, og hvis det er nødvendigt, fratages virksomheden adgang og ret til at være selvanmelder. 

Kontroltryk på 10 pct. og alle biler indkaldes til toldsyn 

Alle biler – også biler under 10 år – indkaldes i en periode til et såkaldt toldsyn, indtil den lovbestemte grænse om årlig indkaldelse af op til en tredjedel af disse køretøjer nås. I 2018 er målsætningen at gennemføre pristjek af 10 procent af alle køretøjer i ordningen. Det er i skattemæssig sammenhæng et meget markant kontroltryk. 

Nyt myndighedssamarbejde 

Et nyt myndighedssamarbejde med deltagelse fra Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen skal se på, om kvaliteten af de toldsyn, som foregår i synshallerne, kan forbedres. Det skal ses i lyset af, at mange af de køretøjer, som får udbetalt eksportgodtgørelse, skal igennem et toldsyn, før der kan udbetales godtgørelse.

Strammere lovgivning giver mulighed for at nægte virksomheder adgang til ordningen

Regeringen vil tage initiativ til at skærpe sanktionerne markant over for de virksomheder, der forsøger at svindle.Skatteministeren vil samtidig ved Folketingets åbning fremsættes et lovforslag, der bl.a. indeholder tiltag, der giver bedre mulighed for at nægte, at virksomheder kan blive registreret og godkendt til at bruge ordningen. Det skal supplere den skærpelse af betingelserne for at få adgang til ordningen, som et flertal i Folketinget aftalte sidste år ifm. aftale om ”Omlægning af bilafgifterne”.

Selvanmelderordningen kigges efter i sømmene

Skatteministeren har bedt Skatteministeriet og Motorstyrelsen se grundigt på, om selvanmelderordningen fortsat skal eksistere i sin nuværende form. I den forbindelse indhentes input fra repræsentanter fra bilbranchen.