Gyldig fra

Skatteminister vil have Finanstilsynet ind i sag om bankordning i udbyttekomplekset

Skatteminister Karsten Lauritzen anmoder nu Finanstilsynet om at gå ind i sagen om refusion af udbytteskat via den såkaldte bankordning til bunds. Samtidig vil han sætte hårdere ind over for brodne kar i rådgiverbranchen.

Skatteministeriets bygning

Efter svindlen med udbytteskat for 12,7 mia. kr. via den såkaldte blanketordning blev kendt i 2015, har Skattestyrelsen sideløbende undersøgt den såkaldte bankordning. Den er blevet undersøgt for, om der også her var tegn på svindel med refusion af udbytteskat.

Undersøgelserne konkluderer, at der ikke er noget, der tyder på svindel med bankordningen.

Bankordningen var en aftale mellem SKAT og de tre store banker SEB, Nordea og Danske Bank. Aftalen, der blev lukket ned i 2015, indebar, at bankerne på vegne af udenlandske kunder kunne anmode SKAT om refusion af udbytteskat. Ordningen var betinget af, at bankerne sikrede eller fik sandsynliggjort, at der var betalt udbytteskat af de indsendte ansøgninger, ligesom bankerne havde ansvaret for at sikre den retmæssige refusion.

Skattemyndighederne kan ikke undersøge sagen yderligere uden oplysninger fra bankerne. For at sikre en tilbundsgående undersøgelse, har skattemyndighederne derfor anmodet Finanstilsynet om aktivt at gå ind i sagen. Formålet med at involvere Finanstilsynet er bl.a. at undersøge, om bankerne ligger inde med oplysninger, som er relevante for skattemyndighedernes arbejde. Samtidig skal det vurderes, om der er gennemført de nødvendige kontroller af ejerforholdene til aktier, og om hvidvaskreglerne er overholdt.

”Sagen om udbyttesvindel er den mest forargelige svindelsag i den nyere Danmarkshistorie, og vi har taget – og vil fortsat – tage alle midler i brug for at komme til bunds i den. Og for at sige det, som det er, så er jeg – særligt med de seneste ugers afsløringer – simpelthen ikke overbevist om, hvorvidt bankerne har levet op til deres samfundsansvar. Derfor har vi nu bedt Finanstilsynet om at gå ind i sagen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Hårdere kurs over for skatterådgiverne

De seneste afsløringer i medierne har vist, at en række skatterådgivere har været involveret i sagerne om svindel med udbytteskat. Det er sket på tværs af flere europæiske lande.

I foråret fremlagde det nye Skattelovråd en række anbefalinger om at formalisere pligter og god skik for skatterådgivere. Det er ifølge skatteministeren en bunden opgave at få en ordentlig kultur blandt skatterådgivere, men han mener ikke, at et kodeks kan stå alene.

Han vil derfor sætte endnu hårdere ind mod skatterådgivere, der hjælper til med at skatteunddrage. Og målet er for skatteministeren klart – flere skatterådgivere på den forkerte side af loven skal straffes med bøder, erstatningskrav og i sidste ende fængsel.

”Det er helt uacceptabelt, at der i rådgivningsbranchen ikke er højere moral. Og det tyder på, at der er behov for en langt mere hård kurs fra myndighedernes side. Min holdning er krystalklar – vi skal ikke acceptere nogle former for rådgivning i skatteunddragelse”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.