Gyldig fra

Skatteminister tager rigsrevisionskritik til efterretning og varsler grundlæggende ændringer af selvanmelderordning

Kontrollen med udbetalingen af eksportgodtgørelse får i dag kritik af Rigsrevisionen. Skatteminister Karsten Lauritzen bestilte selv en samlet evaluering af ordningen i september. Han har indkaldt Folketingets partier til at drøfte ordningens fremtid torsdag.

Illustrationsfoto

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en beretning om Skatteministeriets forvaltning og kontrol med udbetalingen af eksportgodtgørelse til selvanmeldere i perioden 2008-18.

Allerede i september iværksatte skatteministeren en samlet evaluering af eksportgodtgørelse på køretøjer, der eksporteres til udlandet, herunder af selvanmelderordningen. Karsten Lauritzen bad i den forbindelse Skatteministeriet og den nye Motorstyrelse om at se grundigt på, om selvanmelderordningen kunne fortsætte i sin nuværende form, eller om der er behov for at ændre eller helt afskaffe ordningen.

Med Rigsrevisionens beretning og evalueringen af ordningen er der nu et grundigt og samlet billede af udfordringerne. Skatteministeren har derfor indkaldt Folketingets partier til en drøftelse allerede i morgen, torsdag den 15. november.

”Det er på alle måder uacceptabelt, at brodne kar forsøger at snyde på vægten med eksportgodtgørelse. Når jeg læser Rigsrevisionens konklusioner og hertil lægger de udfordringer, vi selv har afdækket på ordningen, så skal der ske grundlæggende ændringer af ordningen. Derfor mødes jeg allerede i morgen med mine kollegaer i Folketinget for at drøfte ordningens fremtid”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Rigsrevisionen kritiserer blandt andet tilrettelæggelsen af kontrollen i det gamle SKAT, ligesom Skatteministeriet kritiseres for ikke at have reageret hurtigt nok på udfordringer på området.

”Jeg tager naturligvis Rigsrevisionens beretning til efterretning. Der har været sat flere initiativer i gang på området, hvor der faktisk er et relativt højt kontroltryk, men med det billede, vi har nu, så står det klart, at man nok burde have kigget mere grundlæggende på administrationen af ordningen i det gamle SKAT. Derfor er det også den helt rigtige beslutning, at vi i sommer oprettede en egentlig Motorstyrelse netop med formål at styrke motor- og værdifastsættelsesopgaven samt kontrollen på motorområdet”, siger skatteministeren.

Den nye Motorstyrelse blev etableret den 1. juli 2018. Kun to måneder senere afdækkede Motorstyrelsen en række udfordringer på området, ligesom DR Kontant kunne fortælle om problemer med selvanmelderordningen.

Motorstyrelsen satte efterfølgende gang i en række initiativer, der har til formål at styrke kontrollen med udbetalinger af eksportgodtgørelse med det samme. Initiativerne, som er under implementering, indebærer blandt andet et nyt myndighedssamarbejde med Færdselsstyrelsen. Samtidig har regeringen fremsat et lovforslag, som giver bedre mulighed for at nægte, at virksomheder kan blive registreret og godkendt til at bruge selvanmelderordningen.

Skatteministeren vil i morgen torsdag drøfte evalueringen af selvanmelderordningen samt Rigsrevisionens beretning med Folketingets partier med det formål at øge regelefterlevelsen på området.