Gyldig fra

Skatteminister: Stop for støtte til klager i sager om refusion af udbytteskat

Fra 1. januar 2020 har typisk udenlandske selskaber, pensionskasser og fonde ikke længere mulighed for at få godtgjort deres udgifter til rådgivere, når de klager over afgørelser i sager om refusion af udbytteskat. Det har Folketinget netop vedtaget.

Skatteminister Morten Bødskov

Folketinget har i dag vedtaget regeringens forslag om, at den danske stat ikke skal betale for salæret til rådgivere, fx advokater, når typisk udenlandske selskaber, pensionskasser og fonde klager over afgørelser fra Skattestyrelsen i sager om refusion af udbytteskat. Det sker efter, at regeringen har fremsat et lovforslag, fordi regeringen ikke ønsker, at en dansk tilskudsordning skal understøtte klagemuligheden i udbyttesagerne.

”Det er hverken holdbart eller rimeligt, at aktørerne i de her sager skal kunne få dækket deres udgifter til advokater og andre rådgivere. Derfor er jeg i sagens natur glad for, at Folketinget i dag har vedtaget vores forslag om, at det fra 1. januar ikke længere vil være muligt at få omkostningsgodtgørelse i sager, der handler om refusion af udbytteskat”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Lovforslaget betyder ikke, at de pågældende virksomheder bliver afskåret fra at klage over deres afgørelser. Sagerne kan fortsat havne hos de administrative klagemyndigheder eller de danske domstole.

”Det står enhver frit for at få prøvet Skattestyrelsens afgørelser, men regeringen er helt klar i mælet: Der er ikke én eneste god grund til, at danske skatteborgere skal betale for, at typisk udenlandske virksomheder, fonde og andre kan klage over afgørelser i sager om refusion af udbytteskat. Alle danskere ved, at fælleskassen er blevet drænet som følge af udbytteskandalen – derfor skal de selvfølgelig heller ikke kunne få godtgjort deres udgifter til at føre klagesager”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Skatteministeriets estimat er, at den danske stat formentlig kommer til at skulle udbetale omkring 140 mio. kr. mindre i omkostningsgodtgørelse de kommende år.