Gyldig fra

Skatteminister: Skatteforvaltningen er i fremdrift

Skatteforvaltningen står langt stærkere i dag, end den gjorde i 2015. I dag har skatteminister Karsten Lauritzen præsenteret oplægget En skatteforvaltning i fremdrift. Skatteministeren håber på langsigtet politisk opbakning til at genoprette skatteområdet.

Karsten Lauritzen

Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag præsenteret oplægget En skatteforvaltning i fremdrift. I oplægget beskrives de fremskridt, der er sket siden 2015, hvor arbejdet med at bygge den nye skatteforvaltning begyndte.

”Der er store fremskridt, når man sammenligner med den skatteforvaltning, jeg overtog i 2015. Vi har i 2018 fået et rekordhøjt beløb i kassen på gældsområdet, og der er fremdrift i arbejdet med ejendomsvurderingerne. Samtidig kan vi i dag præsentere et markant forbedret regnskab, hvor usikkerhederne er reduceret betydeligt. Oveni ser det ud til, at det hårde arbejde for at få udbyttemilliarderne hjem bærer frugt. I omegnen af 6 mia. kr. kan være på vej tilbage til den danske statskasse. Det er kæmpe fremskridt”, siger skatteminister Karsten Lauritzen, der dog understreger, at Kammeradvokaten og Skattestyrelsen fortsat arbejder efter at få alle 12,7 mia. kr. tilbage.

Der er fremdrift på alle de store områder i skatteforvaltningen, som har været udfordret i de seneste år. Læs 'En skatteforvaltning i fremdrift – Fornyet oplæg til politisk samling' her.

På gældsområdet lykkedes det Gældsstyrelsen at inddrive det højeste beløb i nyere tid. 7,1 mia. kr. af danskernes gæld til det offentlige. I 2019 vil Gældsstyrelsen modregne gæld hos ca. 500.000 danskere, ligesom man allerede inden sommerferien begynder udsendelsen af ca. én million breve til samtlige danskere, der har gæld til det offentlige.

I udbyttesagen, hvor skattemyndighederne arbejder målrettet efter at få det samlede svindelbeløb på 12,7 mia. kr. tilbage, er der ligeledes fremskridt. Skattestyrelsen har i samarbejde med Kammeradvokaten nu stævnet 470 personer og selskaber, og der er anlagt sager for det fulde svindelbeløb. Fremskridt, der gør, at det aktuelt skønnes, at der kan hjemføres i omegnen af 5,5-6 mia. kr. til statskassen. Beløbet er forbundet med usikkerhed, og der forventes ligeledes betydelige omkostninger til sagsanlæg og juridisk bistand.

Også i forhold til regnskabet på statsregnskabets § 38 er der markante forbedringer. Det styrkede fokus på regnskabsaflæggelsen, der bl.a. indebærer, at antallet af medarbejdere til regnskabsopgaven er tredoblet til i dag ca. 70 medarbejdere, betyder, at den samlede usikkerhed i regnskabsaflæggelsen er betydeligt reduceret fra 2017-2018.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over de store fremskridt. Men han understreger også, at der fortsat er et stort arbejde forude – også efter det kommende folketingsvalg.

”Vi må ikke begå fortidens fejl igen. Maskiner og it-systemer er vigtige i en moderne og fremtidssikret skatteforvaltning. Men vi kan ikke undvære dygtige medarbejdere. Uanset hvem der sidder i regering efter næste valg, så er det en bunden opgave at sikre solide og stabile økonomiske rammer for skatteforvaltningen i de kommende år. Det håber jeg, vi kan samarbejde bredt om i Folketinget – også efter et folketingsvalg”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.