Gyldig fra

Skatteminister: Organisationer skal kunne få godtgjort visse afgifter, når de donerer overskudsvarer til humanitære formål

Organisationer og foreninger, der anvender overskudsvarer til humanitære formål skal have mulighed for at få godtgjort visse afgifter. Det er en del af et lovforslag skatteminister Morten Bødskov genfremsætter, når Folketinget åbner igen.

Mennesker-byen-5.jpg

Det skal være muligt for organisationer og foreninger at få godtgjort eksempelvis afgifter på kaffe, chokolade eller sukkervarer, når de bruger varerne til julehjælp, i varmestuer, på herberger eller til andre humanitære formål.

Afgiften betales i første omgang af producenten af eksempelvis slik, mens afgiftsgodtgørelsen vil kunne tilfalde den, der anvender varen til humanitære formål. Ud over brugsværdien af donerede varer, vil det derfor være organisationerne eller foreningerne, der kan modtage afgiftsgodtgørelsen.

”Det er vigtigt, at vi som samfund rækker en hånd ud til de organisationer og foreninger, der lægger tid og energi i at hjælpe dem, der ellers ikke har så meget. Lovforslaget er et skridt i den retning, og jeg håber, at det vil motivere flere til at donere det, de kan.” siger skatteminister Morten Bødskov.

Skatteminister Morten Bødskov håber desuden, at lovforslaget vil øge incitamentet for producenter, importører, grossister og butikker til at donere eller sælge overskudsvarer billigt til disse organisationer og foreninger i stedet for at kassere dem.

”Det er helt hul i hovedet, at vi som samfund smider så meget mad ud, der egentlig sagtens kan spises, fordi indpakningen har fået et slag eller sidste salgsdato nærmer sig. Vi løser ikke hele madspildsproblemet med det her lovforslag. Men nu forsøger vi at øge incitamentet hos danske virksomheder til at se det positive i at donere varer eller sælge dem billigt til de humanitære organisationer, ” siger skatteminister Morten Bødskov.

Godtgørelsen skønnes at medføre et mindreprovenue på ca. 1 mio. kr. årligt.