Gyldig fra

Skatteminister: Nyt værktøj i kampen mod sort økonomi

Virksomheder skal kunne pålægges at bruge et digitalt salgsregistreringssystem, hvis der er mistanke om sort økonomi. Det er et godt værktøj i kampen mod de virksomheder, der bevidst snyder den danske statskasse, mener skatteminister Morten Bødskov.

Illustrationsfoto

Skatteforvaltningen får mulighed for at pålægge virksomheder at benytte digitale salgsregistreringssystemer, hvis der er mistanke om snyd med moms og skat.

”I et velfærdssamfund som det vi har i Danmark, er det helt afgørende, at alle betaler den skat, de skal. Vi skal gøre det nemt for alle dem, der gerne vil følge reglerne, men vi skal omvendt gøre det svært for dem, der ikke spiller efter reglerne. Og der, hvor nogle bevidst fifler med regnskabet, skal vi sætte ind. Derfor ser jeg frem til, at det her værktøj kan tages i brug, ” siger skatteminister Morten Bødskov.

Leverandører af digitale salgsregistreringssystemer forventer, at systemer med de påkrævede nye standarder vil kunne udbydes fra medio 2021. Herefter vil pålægget kunne sættes i kraft.

Derudover skal ca. 12.500 virksomheder i fire udvalgte risikobrancher generelt benytte digitale salgsregistreringssystemer. Fristen for at anskaffe de nye systemer er som udgangspunkt d. 1. januar 2024.

De udvalgte brancher er cafeer, værtshuse, diskoteker mv., pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv., købmænd herunder døgnkiosker samt restauranter. Digitale salgsregistreringssystemer vil styrke skattevæsenets kontrolmuligheder i forhold til at kunne afdække fejl og snyd med bogholderi.

Forventningen er, at de salgsregistreringsdata, som indhentes fra de digitale salgsregistreringssystemer, vil være af en højere kvalitet og i ensartet format, så der bliver dannet et bedre grundlag for at konstatere fejl og svindel end ved de traditionelle bonruller.

”Det er som minister altid en fornøjelse at fremsætte lovforslag med en så bred opbakning som dette. Der er mange ting, som vi og de andre partier i folketinget kan være uenige om, men at man skal drive sin forretning på lovlig vis, er heldigvis ikke en af de ting”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Lovforslaget er en del af den politiske aftale Styrket indsats mod sort arbejde mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance. Aftalepartierne indgik aftalen i september 2017, som blev fulgt op af en tillægsaftale i december 2018.