Gyldig fra

Skatteminister: Momskontrollen skal styrkes markant

Rigsrevisionen udtrykker i dag kritik af momskontrollen i skatteforvaltningen. Kritikken bekræfter skatteminister Morten Bødskov i, at der er behov for at styrke momskontrollen markant.

Skatteminister Morten Bødskov

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en beretning til statsrevisorerne om momskontrollen. Rigsrevisionen konkluderer overordnet, at Skattestyrelsens kontrol på momsområdet ikke er god nok, og at der derfor er stor risiko for fejl og svindel.

Momskontrollen bør med andre ord styrkes, hvilket skatteminister Morten Bødskov erklærer sig helt enig i.

”Rigsrevisionens kritik bekræfter det, vi har sagt siden, vi var i opposition – kontrollen på momsområdet har ikke været tilstrækkelig. Det var derfor, vi gik til valg på 1.000 flere kontrolmedarbejdere til skatteforvaltningen, som bl.a. skal sikre en markant styrkelse af kontrollen på momsområdet,” siger Morten Bødskov.

Regeringen har på finansloven for 2020 afsat 150 mio. kr. til styrket skattekontrol i 2020 – et beløb, der stiger til 200 mio. kr. årligt i 2021-2023. Pengene går til at ansætte de første 250 af i alt 1.000 nye medarbejdere frem mod 2023, som regeringen vil styrke skattekontrollen med. En stor del af disse medarbejdere vil regeringen prioritere til styrket kontrol på momsområdet, hvilket vil fremgå af det kontroludspil, som skatteministeren præsenterer i den kommende uge.

Rigsrevisionens kritik drejer sig om årene 2016-18. Siden er der sket fremskridt, hvilket Rigsrevisionen også anerkender. Skattestyrelsen har således allerede igangsat flere tiltag til at få rettet op på de udfordringer, som Rigsrevisionen påpeger.

”Kontrollen er heldigvis blevet forbedret. Skattestyrelsen har gjort, hvad de kunne, under de rammer, de har haft til rådighed. Men der har været for få ressourcer. Det, der er brug for nu, er simpelthen mere man power. Og det er netop det, vi lægger op til i vores kontroludspil, som jeg vil præsentere inden længe”, siger Morten Bødskov.

Rigsrevisionen kritiserer eksempelvis skatteforvaltningens opfølgning over for virksomheder, der ikke angiver moms.

Derfor har Skattestyrelsen opprioriteret indsatsen med at afregistrere virksomheder, der fire gange i træk ikke har angivet moms. Og der er udarbejdet en handleplan for at få nedbragt antallet af de såkaldte foreløbige fastsættelser, som virksomheder får, når de ikke angiver moms rettidigt.

Læs mere om tiltagene på Skattestyrelsens hjemmeside.

Pressekontakt

Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Så kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk