Gyldig fra

Skatteminister: Kun rimeligt, at Uber-chauffører nu får en ekstraregning

En ny gennemgang fra SKAT viser, at 99 procent ud af 1.200 Uber-chauffører har undladt at indberette indtægter fra kørslen. Regeringen byder digitale tjenester velkommen i Danmark, men der skal naturligvis svares den rigtige skat, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Illustrationsfoto

Blot 3 ud af 1.195 Uber-chauffører, som SKAT har kontrolleret, har haft styr på indberetningen af deres indtægter, som de har tjent ved at køre Uber. Det svarer til, at der har været fejl i 99 pct. af chaufførernes skatte- og momsindberetninger. Det viser en ny gennemgang, som SKAT i dag har opgjort på baggrund af oplysninger modtaget fra de hollandske skattemyndigheder.

Kontrollen har betydet, at de knap 1.200 personer har fået reguleringer, sådan at de i gennemsnit skal betale yderligere ca. 9.400 kr. i skat. I alt 11,3 mio. kroner.

Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen er digitale tjenester velkomne i Danmark, men samtidig skal der - uanset forretningsmodel – indberettes den korrekte skat, fastslår han.

”Der skal være plads til, at nye digitale tjenester kan operere i Danmark. Men en af forudsætningerne er selvfølgelig, at fx chauffører betaler skat ligesom alle andre, der tjener penge i det her land. Og det er tydeligvis ikke sket. Den her kontrol viser, at SKAT har en stram snor i dem, der har forsøgt at snyde. Og den viser, at internationalt samarbejde mellem skattemyndighederne virker. Derfor er det også kun rimeligt, at der nu sendes regninger af sted til chaufførerne”, siger skatteministeren.

I efteråret 2016 modtog SKAT oplysninger om 1.799 Uber-chauffører i Danmark. Indtægtsoplysningerne dækkede perioden fra oktober 2014 til udgangen af 2015. Udover manglende skattebetaling viser SKATs kontroller, at 75 pct. chaufførerne har fået en social ydelse i det samme år, som de har tjent penge på at køre Uber. I samarbejde med de relevante myndigheder skal det nu undersøges, om nogle af chaufførerne har fået en social ydelse, de ikke var berettiget til pga. indtægterne fra Uber.

”Det er er ikke rimeligt, hvis en Uber-chauffør har tjent penge på at køre Uber samtidig med, at de har modtaget fx kontanthjælp eller dagpenge. Derfor er det meget vigtigt, at myndighederne nu i tæt samarbejde får kontrolleret alle oplysningerne, så vi sikrer, at eventuelt uberettiget udbetalte ydelser bliver betalt tilbage”, siger Karsten Lauritzen.

SKAT har bedt de hollandske myndigheder om at få udleveret indtægtsoplysninger fra Uber-chaufførerne for indkomstårene 2016 og 2017.