Gyldig fra

Skatteminister klar til at forlænge virksomheders oplysningsfrister for indkomståret 2020

Skatteminister Morten Bødskov er indstillet på at forlænge virksomhedernes oplysningsfrister for indkomståret 2020 til 1. september 2021, hvis erhvervsministerens lovforslag om udskydelse af fristen for virksomhedernes indberetning af årsrapporterne gennemføres. Dermed imødekommer regeringen et stort ønske fra erhvervslivet.

Mønter Sedler Og Lommeregner

Regeringen og Folketinget er kommet med en lang række tiltag, der skal hjælpe dansk erhvervsliv og lønmodtagerne bedst muligt gennem de økonomiske problemer, som corona-pandemien har skabt. 

Slutafregningen for nogle af de kompensationsordninger falder sammen med årsrapporter for kalenderåret 2020, som virksomhederne sidder med netop nu og de kommende måneder. Det skaber pres på både virksomhederne, men også hos revisorerne. 

Derfor har erhvervsministeren i går meddelt, at han vil fremsætte et lovforslag om udskydelse af fristen for indgivelse af virksomhedernes årsrapporter med 1 måned. 

Skatteminister Morten Bødskov er i lyset af den forventede vedtagelse af erhvervsministerens lovforslag indstillet på at forlænge oplysningsfristerne for erhvervsdrivende frem til 1. september i år og andre frister i skattelovgivningen, som henviser til oplysningsfristerne. Det kan for eksempel være frister i forbindelse med virksomhedsskatteloven, pensionsbeskatningsloven og kildeskatteloven. 

”Det er godt at se, at erhvervslivet har taget hjælpepakkerne til sig. De mange tiltag er med til at gøre det muligt for erhvervslivet at komme sikkert igennem pandemien. Men vi risikerer, at mange virksomheder som følge af revisorernes arbejde med hjælpepakkerne og årsrapporterne bliver presset med at nå oplysningsfristerne. Jeg er derfor indstillet på at forlænge oplysningsfristerne frem til den 1. september 2021 og få andre frister i skattelovgivningen, som henviser til oplysningsfristerne, justeret, med den forventede gennemførelse af erhvervsministerens forslag”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk