Gyldig fra

Skatteminister Karsten Lauritzen er klar med sin femte retssikkerhedspakke

Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag præsenteret sin femte retssikkerhedspakke – Et opgør med urimelige skatteregler. Med den femte pakke lægges der op til yderligere initiativer, der skal styrke retssikkerheden for borgere og virksomheder, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Illustrationsfoto

Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag præsenteret Retssikkerhedspakke V – Et opgør med urimelige skatteregler. Pakken indeholder 14 forskellige initiativer, der skal skabe mere rimelighed for borgere og virksomheder i deres møde med skattemyndighederne.

Den nye retssikkerhedspakke ligger i forlængelse af de fire tidligere pakker, der blandt andet har fokuseret på at skærme borgerne mod nogle af skattemyndighedernes beføjelser og forkorte sagsbehandlingstiden på borgernes klagesager.

”I de sidste snart fire år har vi her i Skatteministeriet taget en tur rundt i hjørnerne af skattesystemet for at styrke retssikkerheden. Kontrolområdet, lovgivningsprocesserne, sanktionsområdet og klageområdet. Det er jeg meget tilfreds med, ligesom jeg glæder mig over, at der har været bred politisk opbakning til arbejdet. Derfor håber og tror jeg også på, at den nye pakke vil møde opbakning på tværs af Folketingets partier” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Den femte retssikkerhedspakke indeholder blandt andet initiativer, der skal sikre, at indkomst ikke beskattes med mere end 100 pct., ligesom adgangen til omkostningsgodtgørelse udvides til også at gælde for fagforeninger. I dag er en fagforening eksempelvis ikke godtgørelsesberettiget, når den fx fører principielle skattesager for sine medlemmer, på samme måde, som hvis medlemmet selv lod sagen føre af en rådgiver.

Samtidig kommer retssikkerhedspakken de danske piloter og øvrigt flypersoner, der er bosat i udlandet, i møde. I dag kommer gruppen i klemme i forhold til skatteberegningsreglerne, når de udfører arbejde i luftrummet over Danmark, Færøerne eller Grønland fx på vej til og fra destinationer uden for riget.

”Retssikkerhed handler også om rimelighed. At skattereglerne er balancerede. Et godt eksempel på det er, hvis man er udenlandsdansker og har fået nedsat sin skat, så tæller ophold i det danske luftrum med i de dage, som man maksimalt må opholde sig i Danmark. Det er åbenlyst urimeligt – og tilmed svært at administrere – ligesom det rammer piloter og andet flypersonale, selvom de ikke sætter benene på dansk jord. Det laver vi nu om”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Skatteministeren vil indkalde Folketingets partier til politiske drøftelser om Retssikkerhedspakke V med henblik på en bred politisk aftale.

Læs udspillet Retssikkerhedspakke V – Et opgør med urimelige skatteregler her.

Læs de tidligere retssikkerhedspakker her:

-          Retssikkerhedspakke I – Ret og rimelighed

-          Retssikkerhedspakke II – Borgeren skal stå stærkere

-          Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning

-          Retssikkerhedspakke IV – En hurtigere vej gennem klagesystemet