Gyldig fra

Skatteminister: Historisk høj bevilling til skattevæsenet

Med aftale om finanslov for 2020 får skatteforvaltningen et markant løft på 1,7 mia. kr. Regeringen prioriterer genopretning og styrket skattekontrol med den højeste samlede bevilling i nyere tid.

Morten Bødskov

Skattevæsenet får til næste år ca. 9,5 mia. kr. at udføre opgaverne for. 1,7 mia. kr. mere, end der oprindelig var afsat, og det højeste niveau i nyere tid. Til sammenligning var skattevæsenets rammer i 2011 ca. 6,1 mia. kr.

”For regeringen er den en kerneopgave at genoprette og styrke vores skattevæsen. Det handler både om at håndtere de mest akutte udfordringer som ejendomsområdet, gældsinddrivelsen og udbytteområdet, men det handler også om første del af et ambitiøst løft af skattekontrollen. Både nu og fremtiden. Der er fortsat store udfordringer i skattevæsenet, men med en historisk høj bevilling kan genopretningen komme på rette spor”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Regeringen annullerer med finansloven rammefaldet på 650 mio. kr., der ellers var udsigt til.

”Med finanslovsaftalen for 2020 annullerer vi de besparelser, der var udsigt til. Samtidig afsætter vi cirka én mia. kr. mere til skatteområdet end i 2019. Det er den rigtige vej at gå. Nye besparelser havde været en helt gal vej at slå ind på et tidspunkt, hvor genopretningen ikke er i mål”, siger Morten Bødskov.

Centralt i styrkelsen af skattevæsenet er ansættelsen af de første 250 af i alt 1.000 nye skatte- og kontrolmedarbejdere.

”Medarbejderne i skattevæsenet oplevede i mange år at få færre kollegaer. I den kommende år sker det modsatte. Vi styrker skattekontrollen markant og ser frem til at få de første 250 nye dedikerede skattefolk med ombord i det nye år”, siger skatteministeren.

I 2020 præsenterer skatteministeren de første skridt i styrkelsen af kontrolindsatsen, ligesom regeringen vil fremlægge en flerårig plan for Skatteministeriets økonomiske rammer.

Se faktaark om regeringens styrkelse af skattevæsenet på FL20 her