Gyldig fra

Skatteminister: Det kommer til at tage år at få gældsinddrivelsen op i fulde omdrejninger

Implementeringen af det nye gældsinddrivelsessystem PSRM får i dag kritik i en beretning fra Rigsrevisionen. Problemerne på gældsområdet er ikke nye og vidner om et område, hvor der stadig er store udfordringer, mener Morten Bødskov. Han vil fremlægge en samlet, realistisk plan inden for kort tid.

Skatteministeriets bygning

Rigsrevisionen har i dag udtrykt kritik af implementeringen af det nye gældsinddrivelsessystem PSRM. Siden det fejlslagne gældsinddrivelsessystem EFI blev lukket af den daværende regering i 2015, har der været et stort behov for et nyt system, der kan understøtte gældsinddrivelsen.

PSRM er i store træk færdigudviklet inden for den planlagte tidsramme og det forudsatte budget. PSRM kom tidligere i år i drift og en del af de mange kreditorer er koblet på systemet. Der er imidlertid et stort arbejde med at få koblet de i alt ca. 800 offentlige kreditorer på det nye gældsinddrivelsessystem. Blandt andet fordi, at mange af kreditorer selv skal udvikle nye it-systemer for at koble sig på PSRM-systemet.

”Rigsrevisionens kritik kommer ikke bag på mig. Det er ingen hemmelighed, at der stadig er store problemer med at inddrive gæld. Som jeg har sagt flere gange de seneste uger, kommer det til at tage år, før gældsinddrivelsen er oppe i gear. Hvis nogen har gjort sig forhåbninger om, at det kunne været klaret ved årets udgang, må jeg sige, at det på ingen måde er realistisk. Det kan vi ligeså godt sige åbent og ærligt”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Han vil nu have lagt en samlet og realistisk plan for, hvordan gældsinddrivelsen kommer tilbage på sporet. En plan, der kommer til at strække sig mange år frem og adressere både ny gæld, tilkobling af kreditorer og fortsat oprydning efter EFI.

”Jeg kan konstatere, at man har fået bygget et nyt gældssystem, men at der fortsat er en kæmpe opgave med at få de mange hundrede kreditorer ombord i systemet. Samtidig er der stadig en voldsomt stor opgave efter EFI, hvor der skal ryddes op i millioner af gældsposter. Derfor har jeg bedt mit ministerium om at få det her område set efter i sømmene, så vi kan få lagt en samlet og realistisk plan for at få inddrivelsen af danskernes gæld på sporet. Derefter er det mit håb, at Folketinget kan finde sammen om en bred og langtidsholdbar løsning til genopretningen af tilliden til skattevæsenet”, siger Morten Bødskov.