Gyldig fra

Skatteminister: Der er fremskridt i skatteforvaltningens regnskab

Statsrevisorerne har i dag godkendt statsregnskabet for 2017. Som ventet er der taget forbehold for det nu forhenværende SKATs sidste årsregnskab for 2017. Skatteminister Karsten Lauritzen er enig i, at der skal være styr på regnskabsteknikken i skatteforvaltningen. Det hører dog med til historien, at det er første gang i nyere tid, at det overhovedet er lykkedes at lave et dækkende regnskab for statens indtægter. Skatteministeren forventer et markant bedre regnskab for 2018.

Christiansborg

I statsrevisorernes endelige betænkning over Statsregnskabet for 2017 har statsrevisorerne i dag som ventet taget forbehold for det nu forhenværende SKATs regnskab for 2017. Kritikken er ikke ny, da både Rigsrevisionen og statsrevisorerne allerede i august sidste år ved regnskabsaflæggelsen udtrykte kritik og forbehold.

Rigsrevisionen har i en årrække vurderet, at der var betydelig usikkerhed i regnskabsaflæggelsen. Parallelt med opbygningen af det nye skattevæsen er der derfor blevet arbejdet på at få større overblik, så der kan udarbejdes et fyldestgørende regnskab. Arbejdet er sket i tæt og konstruktiv dialog med Rigsrevisionen.

Skatteministeriet har i en lang årrække haft dispensation fra Moderniseringsstyrelsen fra at udarbejde et samlet regnskab. Det, at der nu kan offentliggøres et samlet regnskab, er derfor udtryk for, at det går fremad, og der er kommet bedre overblik på området.

At der tages forbehold er således ikke udtryk for, at der er opstået nye problemer. Regnskabet reflekterer blot de usikkerheder, der har været gennem en længere årrække.

Og den eneste måde at løse problemer på, er ved at synliggøre dem, udtaler skatteminister Karsten Lauritzen. Han forventer da også, at regnskabet for 2018 vil se markant bedre ud.

”Der skal ikke være ét sekunds tvivl om, at det ikke er tilfredsstillende, når der ikke kan sættes to streger under facit i et regnskab. Det skal der naturligvis være styr på, og jeg tager derfor også statsrevisorernes bemærkninger til efterretning. Desværre er det ikke en ny kritik, men et produkt af mere end et årtis problemer i skattevæsenet under skiftende regeringer. Under denne regering har vi valgt at sætte ekstra fokus på regnskabsaflæggelsen, og allerede nu har vi fået fjernet flere af de problemer, som Rigsrevisionen og nu statsrevisorerne har fremhævet”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Statsrevisorernes forbehold for det nu forhenværende SKATs regnskab for 2017 dækker ikke over ny viden om manglende indtægter i regnskabet, eller at regelefterlevelsen skulle være faldet. Samtidig dækker forbeholdet heller ikke over nye indikationer på svindel, systematisk snyd eller lignende.

Alligevel indstiller statsrevisorerne, at der bliver taget en egentlig debat i Folketinget om skatteforvaltningens regnskabsaflæggelse. En debat skatteministeren ser frem til.

”Vi er midt i en historisk genopbygning af skatteforvaltningen, hvor regeringen sammen med Folketinget har postet næsten 13 mia. kr. ind i at rette op fortidens fejl. Derfor hilser jeg naturligvis enhver debat om, hvordan vi løser skatteforvaltningens udfordringer velkommen – også i Folketingssalen. Samtidig er det vigtigt at understrege, at der trods forbeholdet ikke er tegn på hverken højere skattegab, lavere regelefterlevelse blandt borgerne og virksomheder eller tegn på, at der bliver snydt og svindlet mere – men alene at der er dele af regnskabet, som der ikke er tilstrækkeligt styr på. Det gør vi alt, hvad vi kan for at rette op på”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Trods forbeholdet har statsrevisorerne indstillet til Folketinget, at Statsregnskabet for 2017 kan godkendes.

Skatteministeriet vil i samarbejde med Rigsrevisionen fortsætte arbejdet med at styrke regnskabsaflæggelsen med henblik på hurtigst muligt at få et fuldt og dækkende regnskab for den nye skatteforvaltnings indtægter fra skatter og afgifter uden forbehold.