Gyldig fra

Skattelovråd: Dansk lovgivning er godt rustet mod skatteunddragelse

Dansk lovgivning står stærkt i kampen mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Det viser to nye rapporter, som et enigt Skattelovråd netop har præsenteret for skatteministeren og Folketingets partier.

papirbunke.jpg

De danske skatteregler er – i sammenhæng med de senere års mange initiativer på den internationale scene – robuste i kampen mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Det er en af hovedkonklusionerne i to nye rapporter, som det såkaldte Skattelovråd har udarbejdet.

Skattelovrådet blev nedsat i forbindelse med regeringens Retssikkerhedspakke II – Borgeren skal stå stærkere. Som den første opgave anmodede skatteministeren Skattelovrådet om at se på, om de danske regler er tilstrækkeligt robuste til at forhindre skatteunddragelse ved brug af skattely.

I maj 2017 indgik samtlige partier i Folketinget en aftale, der skulle styrke indsatsen mod international skatteunddragelse. Som led i aftalen blev det besluttet, at Skattelovrådet også skulle undersøge rådgiveres rolle i forbindelse med skatteplanlægning.

De undersøgelser er nu færdige. Et enigt Skattelovråd konkluderer overordnet, at dansk lovgivning og de initiativer på internationalt niveau, som er gennemført i de senere år, tilsammen udgør et solidt grundlag for bekæmpelsen af skatteunddragelse og ulovlig brug af skattely.

Af samme grund lægger Skattelovrådet op til, at eventuelle nye initiativer som udgangspunkt bør afvente effekterne af de igangsatte initiativer.

”Vi blev bedt om at afdække potentielle udfordringer og pege på, om der er behov for at gøre dansk lovgivning mere robust. Helt overordnet har vores arbejde vist, at skattemyndighederne faktisk har rigtig mange redskaber, og at de seneste års udvikling – særligt på internationalt niveau – har resulteret i endnu flere. Derfor gælder det først og fremmest om at bruge disse værktøjer effektivt. Samtidig er det vigtigt at holde fast i det internationale samarbejde”, siger Skattelovrådets formand, Niels Winther-Sørensen.

Skatteminister Karsten Lauritzen hilser Skattelovrådets anbefalinger velkommen:

”Jeg er glad for, at der står et samlet Folketing bag indsatsen mod skattely. Skattelovrådets analyser viser, at den retning, vi har sat, er den helt rigtige. Der er sket store fremskridt internationalt de seneste år, hvor Danmark under skiftende regeringer har spillet en aktiv rolle. Samtidig har vi med den seneste aftale sikret, at de danske skattemyndigheder er godt rustet, så der kan sættes effektivt ind mod dem, der forsøger at snyde fællesskabet”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Han hæfter sig særligt ved, at Skattelovådet konkluderer, at et stærkt internationalt samarbejde er en grundlæggende forudsætning for at bekæmpe grænseoverskridende skatteunddragelse.

I de senere år er der da også blevet iværksat en lang række af initiativer – både i EU og i OECD – som har styrket Danmark i kampen mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Det drejer sig blandt andet om det nye hvidvaskdirektiv og automatisk udveksling af oplysninger om skatteforhold ifm. grænseoverskridende transaktioner.

”De store fremskridt, som for alvor batter noget i kampen mod skattely, sker gennem internationalt samarbejde. Dansk særlovgivning løser ikke problemet. Men derfor skal vi selvfølgelig altid være åbne over for forbedringer. Og vi skal sikre, at skattemyndighederne har de rette redskaber”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Skattelovrådet anbefaler enkelte nye tiltag. Anbefalingerne går blandt andet på effektiv udveksling af oplysninger mellem myndigheder, fokus på øget opdagelsesrisiko frem for skærpede straffe og tættere samarbejde mellem forskere og skattemyndighederne om datamateriale fra fx lækkede oplysninger om skattely og skatteunddragelse.

Regeringen arbejder nu videre med anbefalingerne med henblik på at vurdere, om der er behov for evt. yderligere tiltag.

Se Skattelovrådets rapporter her:

- Rapport om skattely, udveksling af oplysninger, hvidvask og straf

- Rapport om rådgiveransvar