Gyldig fra

Skattekontrollen styrkes: Alle Folketingets partier bag stærkere skattekontrol

Styrket skattekontrol for at bekæmpe organiseret svindel, fejl og snyd. Det er regeringen og alle partier i Folketinget blevet enige om. Med aftalen styrkes Skatteforvaltningen med yderligere 250 kontrolmedarbejdere og to nye skattecentre

Penge Kroner3

Samtlige partier i Folketinget er enige om at styrke skattekontrollen. En kontrol, som i stigende grad skal tage højde for, at virksomheder og selskaber organiserer sig på tværs af landegrænser, samtidig med at skattesvindlere også gør det. 

Aftalen er anden del af en reform af skattekontrollen, som regeringen i dag har indgået. 

”Jeg er meget tilfreds med, at der i Folketinget er enighed om regeringens ambitioner om at styrke skattekontrollen. Med den aftale, vi netop har indgået sammen med alle Folketingets partier, giver vi Skatteforvaltningen flere muskler til at bekæmpe de virksomheder og enkeltpersoner, der ved hjælp af kringlede selskabskonstruktioner og skattely spekulerer i, hvordan de kan slippe for at betale deres skat”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Skatteforvaltningen styrkes med yderligere 250 kontrolmedarbejdere og nye skattecentre i Viborg og Esbjerg. Det skal bl.a. ruste skattekontrollen til de situationer, hvor virksomheder og selskaber vælger at udnytte gråzonerne i en kompleks lovgivning med det formål at snyde fællesskabet. Her er et af de centrale værktøjer, at Skatteforvaltningen skal blive bedre til udnytte data fra de internationale informationsudvekslingsaftaler. 

”Skatteforvaltningen skal simpelthen rustes bedre til at sætte ind mod skattesvindel på tværs af landegrænser. Det skal være endnu sværere at være skattesvindler. Både hvor der fx bliver solgt ulovligt importerede dagligvarer i en lille butik, og hvor store selskaber fx sender penge gennem flere forskellige selskaber i flere forskellige lande for at undgå at betale skat”, siger Morten Bødskov. 

Derudover styrkes Skatteforvaltningens juridiske og analytiske ressourcer, så myndighederne er bedre rustede til at matche de professionelle rådgivere, som bistår de største selskaber i deres aggressive aktiviteter. 

De centrale initiativer i aftalen kan inddeles i tre hovedgrupper:

  • Multinationale koncerner og organiseret skattekriminalitet. Skatteforvaltningen skal blive bedre til at udnytte globale data, så fejl forhindres, og multinationale koncerner ikke udnytter gråzoner til at snyde fællesskabet, fx ved brug af skattely. Samtidig styrkes Skatteforvaltningens mulighed for at reagere på nye former for skattekriminalitet.
  • Digitale platforme og investeringsformer. Nye teknologier stiller nye krav til Skatteforvaltningen. Vi køber transport, overnatning, rengøring og take-away på nye platforme, fleksible ansættelsesformer vinder frem, og flere danskere investerer i værdipapirer eller nye valutaer. Øget kontrol og vejledning skal sikre, at dette ikke går ud over skattebetalingen.
  • Fejl og snyd hos virksomheder. Skatteforvaltningen skal give en ekstra hånd til nyoprettede virksomheder, der mangler rutine og derfor begår fejl. Men området styrkes også ved at sætte hårdt ind, hvor reglerne bevidst forsøges omgået.

”Jeg er rigtig glad for, at skattevæsenet og skattekontrollen med nye skattecentre og flere medarbejdere nu får flere kræfter. Borgerne skal kunne have tillid til myndighederne, og vi vil snyd med skatter og afgifter til livs – uanset om det foregår fra Ceymanøerne, fra en digital platform eller fra kiosken nede om hjørnet”, siger Troels Ravn (S). 

”For Venstre er det afgørende, at danskerne har tillid til, at deres penge forvaltes efter bedste evne. Derfor er vi glade for, at vi med dagens aftale både styrker skattekontrollen og retssikkerheden samt sikrer bedre efteruddannelse for medarbejderne, så vi får skabt et godt fundament for et velfungerende og sammenhængende skattevæsen”, siger Louise Schack Elholm (V). 

”Det er godt, der bliver sat øgede ressourcer af til øget kontrol af fx pizzarier og kiosker og andre virksomheder, der snyder bevist, men samtidig er Dansk Folkeparti glade for, at der kommer fokus på regelforenkling, så vi får mindsket antallet af ubevidste fejl. Det skal være let at gøre det rigtige og svindlerne skal jagtes”, siger Dennis Flydtkjær (DF). 

”Styrkelse af skattekontrollen er måske ikke sexet, men det er hjerteblod for SF og har været det i mange år. Der skal sættes hårdt ind mod organiseret svindel, multinationale virksomheder, der bruger skattely og manglende skattebetalinger fra ansatte i nye smarte platformsvirksomheder, fx kørselstjenester. I alt for mange år har kontrollen haltet. Nu retter vi op. Det er stort at være en del af.”, siger Carl Valentin (SF). 

”Med den her stærke aftale får vi flere kontrolmuskler, end vi har haft i årtier. Genopretningen af skattevæsenet handler om at sørge for, at alle betaler den skat, de skal. Hverken mere eller mindre. Derfor er vi i Radikale særligt glade for, at aftalen også indeholder bedre service til borgere og virksomheder, så dem der har brug for en hånd til at finde vej gennem systemet, får en hånd, mens vi samtidig får endnu bedre redskaber til at gå efter de store svindlere”, siger Kathrine Olldag (RV). 

”Jeg er ikke mindst glad for og stolt over den styrkede indsats mod skattely. Vi skal give de store spekulanter kamp til stregen. Vi skal ikke finde os i, at velhavere ulovligt gemmer penge i skattely. Dem, der ikke kan finde ud af at overholde reglerne, må lære det på den hårde måde, og det er med mere kontrol”, siger Rune Lund (EL). 

“Vi er meget optaget af, at det skal være lettere for borgere og virksomheder at gøre det rigtige, samtidig med at der værnes om retssikkerheden, og vi ser derfor frem til at få kortlagt de hyppigste fejltyper og præsentation af mulige initiativer, der mindsker antallet af ubevidste fejl. Vi finder det ligeledes afgørende, at Skatteforvaltningens medarbejdere har de rette kompetencer. Derfor er det vigtigt, at der er fokus på at oplære og kompetenceudvikle det store antal nye medarbejdere uden unødigt dræn på ressourcerne til kernedriften”, siger Merete Scheelsbeck (K). 

“Nye Borgerlige mener, det er nødvendigt at kigge på forenkling og reduktion i skattelovgivningen, så der fremover skal bruges færre og ikke flere årsværk. Flertallet ønsker dog at bruge flere årsværk, og når man vil det, så er det fornuftigt at indsatsen kredser om kriminelle, systemisk misbrug og bedre hjælp til de små virksomheder, der uden ond hensigt laver fejl, grundet et kompliceret system”, siger Lars Boje Mathiesen (NB). 

“Skattekontrollen skal sikre, at skattelovgivningen håndhæves ens for alle og med en høj grad af retssikkerhed for den enkelte borger. Med denne aftale tager vi yderligere skridt for at sikre begge hensyn, og det glæder os i Liberal Alliance, at der er så bred opbakning til det i Folketinget”, siger Ole Birk Olesen (LA). 

Læs hele aftalen her:

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk