Gyldig fra

Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september

Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Det sker for at give revisorerne bedre mulighed for at hjælpe virksomhederne med at håndtere de akutte udfordringer, som COVID-19 har udløst.

Skatteminister Morten Bødskov

Danske revisorer er under et ekstraordinært pres i deres arbejde med at løse de akutte udfordringer, der er opstået i erhvervslivet som følge af COVID-19. Derfor har skatteministeren netop besluttet at udskyde samtlige oplysningsfrister for indkomståret 2019 til 1. september 2020, så revisorerne får bedre tid til at hjælpe virksomhederne med at opfylde oplysningsfristerne. 

”Revisorerne er under et meget stort pres i deres arbejde med at hjælpe virksomhederne med oplysningsfristerne på grund af corona-krisen. Set i lyset af de ekstraordinære tider vi står midt i, har jeg derfor også besluttet at tage et ekstraordinært redskab i brug og få udskudt oplysningsfristerne til den 1. september i år. Det betyder, at revisorerne får bedre tid til at hjælpe virksomhederne”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Forlængelsen kan ske, hvis skatteministeren vurderer, at der foreligger en særlig situation. Det har skatteministeren vurderet i det konkrete tilfælde, og har derfor givet Skattestyrelsens direktør bemyndigelse til at forlænge oplysningsfristerne frem til 1. september for samtlige grupper. Det gælder således:

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.
  • Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.
  • Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.

Ved spørgsmål til de forlængede oplysningsfrister kan de rettes til Skattestyrelsen. Læs eventuelt mere på www.skat.dk/corona.