Gyldig fra

Samlet investeringsbehov på ca. 1 mia. kr. til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Det samlede investeringsbehov til udviklingen af det nye it-system til vurdering af 2,2 mio. ejendomme er nu helt på plads. Det fremgår af et aktstykke, som skatteminister Karsten Lauritzen i dag har oversendt til Folketingets Finansudvalg.

Illustrationsfoto

Skatteministeriet har i dag oversendt et aktstykke til Folketingets Finansudvalg (FIU), som indeholder de samlede udgifter til it-udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Med aktstykket er der nu et samlet overblik over de investeringer, der skal til for at komme helt i mål med udviklingen af det nye vurderingssystem. I alt er der tale om et investeringsbehov på 960 mio. kr.

Det var det samme beløb på ca. 1 mia. kr., skatteminister Karsten Lauritzen lagde frem på et pressemøde den 20. marts, ligesom tallet fremgik af oplægget ’En skatteforvaltning i fremdrift’. Med aktstykket er alle udgifter konsoliderede, og nu skal Folketingspolitikerne i FIU behandle sagen.

Skatteminister Karsten Lauritzen understreger, at han og regeringen er klar til at investere de penge, der skal til for at give danskerne bedre og mere retvisende ejendomsvurderinger.

”Det vurderingssystem, vi har i dag, er ikke godt nok. Det er fejlbehæftet og forældet og vil ikke kunne levere de nye og bedre vurderinger, som vi politikere har aftalt, vi skal have, og som landets boligejere har en berettiget forventning om. Læren fra it-skandalerne i det tidligere SKAT er, at der ikke skal spares på it-udvikling, og at ufærdige it-systemer ikke skal sættes i drift. Nu kender vi det samlede investeringsbehov, så vi fra politisk side kan få slået de sidste søm i”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Det har i flere år været forudsat, at den økonomiske investeringsramme ville skulle udvides i takt med, at indhold og krav til det nye system blev fastlagt endeligt politisk og juridisk. Fremgangsmåden er dog ikke normal praksis, hvor den samlede investeringsramme fremlægges fra projektets start. Udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem har imidlertid været i en ekstraordinær situation siden, at vurderingerne i det hidtidige system blev suspenderet tilbage i 2013.

”Set fra politisk side er det ikke tilfredsstillende, at vi først langt inde i et så stort projekt har et endeligt overblik over, præcis hvor meget, der skal investeres. Omvendt har der bare været nogle særlige vilkår på området efter, at den tidligere regering i 2013 lukkede ejendomsvurderingerne ned. Jeg har set det som min opgave at forsøge at styre projektet i mål, og det indebærer også at investere de penge, der kræves. Men det ændrer ikke på, at det altid er mere hensigtsmæssigt at kende investeringsbehovet fra start. Det giver politikerne et bedre beslutningsgrundlag”, siger Karsten Lauritzen.

Nye ejendomsvurderinger på vej til boligejerne
Den samlede investeringsramme på 960 mio. kr. betyder, at ejendomsvurderingsområdet er godt på vej til at blive genoprettet. Den nye Vurderingsstyrelse er langt med rekrutteringen af mange hundrede medarbejdere, ligesom indsamlingen af nye og bedre data er stort set færdig.

Samtidig bevæger it-udviklingen sig planmæssigt fremad, og første delleverance af vurderingssystemet er udviklet, testet og idriftsat. Den næste delleverance tages i brug i 2. halvår 2019, hvor 80.000 boligejere får tilbud om en vejledende vurdering. 

”Det er en stor opgave at udvikle så komplekst et it-system baseret på mange nye og forbedrede data. Men det er en opgave, der skrider fremad, og hvor vi tror på den udviklingsplan, vi har lagt. Efter sommerferien modtager 80.000 boligejere tilbud om at få en ny vejledende ejendomsvurdering, og derefter følger alle landets 1,7 mio. boligejere fra midten af 2020 og frem. Og når vi er færdige, har vi et nyt vurderingssystem, der er væsentligt bedre end det gamle”, siger direktør i Skatteministeriets Udviklings- og Forenklingsstyrelse, Andreas Berggren.

Aktstykket og oplysningerne er fortrolige af hensyn til statens forhandlingsposition ift. eksterne leverandører. Skatteministeren har dog ønsket af det samlede investeringsbehov blev drøftet med forligskredsen på vurderingsområdet samt kendt af offentligheden.

Skatteministeriet er i dialog med Statens IT-råd om udviklingen af det nye vurderingssystem.