Gyldig fra

Ringe, Slagelse, Svendborg og Frederikshavn får nye skattecentre

I de kommende år skal der etableres yderligere fire nye skattecentre rundt om i landet. Dermed har regeringen etableret otte nye skattecentre, som skal beskæftige hovedparten af de 1.000 nye medarbejdere.

Nye Skattecentre 2020 2023 Some Alle4 TW

Ringe, Slagelse, Svendborg og Frederikshavn. Det er i de fire byer, der frem mod 2024 bliver etableret fire nye skattecentre, som led i regeringens ambition om at styrke og reformere skattekontrollen i Danmark. 

Dermed har regeringen nu præsenteret planerne for i alt otte nye skattecentre fordelt i hele Danmark. 

”Det er en topprioritet for regeringen, at Danmark har en stærk og tidssvarende skatteforvaltning. Det er afgørende for, at vores velfærdssamfund kan fungere. Regeringens reform af skatteforvaltningen skal sikre, at flere betaler den skat, de skal. Både fejl og svindel skal stoppes og forebygges, og der skal slås hårdt ned på dem, der bevidst forsøger at snyde vores fælleskasse. Med i alt otte nye skattecentre rundt om i landet og 1.000 nye medarbejdere tager vi et stort skridt mod en bedre og mere effektiv skatteforvaltning,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Allerede i 2020 blev de første nye skattecentre åbnet i hhv. Fredericia og Frederikssund, og i løbet af i år åbnes dørene også til nye skattecentre i Esbjerg og Viborg. Med offentliggørelsen i dag er regeringen klar til at oprette yderligere to centre i Ringe og Slagelse i 2022 og to centre i Svendborg og Frederikshavn i 2023. 

Skattecentrene vil hver især kunne rumme 100-150 arbejdspladser, og dermed bliver skatteforvaltningen styrket med godt 1.000 nye medarbejdere frem mod 2024. 

Skatteforvaltningen er i dag til stede i 28 forskellige danske byer, og med åbningen af centre i Esbjerg og Viborg vil tallet være 30. Med de nye byer på landkortet vil Skatteforvaltningen fremover have lokationer i 33 byer over hele Danmark. 

”Skattevæsenet skal være til stede i hele landet, og de mange nye arbejdspladser skal bidrage til et Danmark i bedre balance. Sidste år ansatte vi de første 250 nye medarbejdere, samtidig med at vi åbnede de første skattecentre. I løbet af i år ansætter vi de næste 250, hvor dørene i Viborg og Esbjerg også åbnes. Med yderligere 500 medarbejdere fordelt på de fire skattecentre i Ringe, Slagelse, Svendborg og i Frederikshavn vil vi være et stort skridt tættere på at nå målene med den samlede reform af skattekontrollen og samtidig sikre en skatteforvaltning, der er endnu bedre repræsenteret i hele Danmark,” siger Morten Bødskov. 

Læs mere om regeringens nye skattecentre: 

Faktaark 1

Faktaark 2 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk