Gyldig fra

Rigsrevisionen anerkender, at der er væsentlige fremskridt i Skatteforvaltningens regnskabsaflæggelse

Vigtig milepæl: Rigsrevisionen fjerner nu forbeholdet for stats-regnskabet. Der er dog fortsat væsentlige udfordringer, som skal håndteres i de kommende år.

Papirbunke

Skatteforvaltningen har de seneste år arbejdet målrettet med at løse de usikkerheder, der har været i regnskabet for statens indtægter. 

Rigsrevisionen har i de foregående 3 år taget forbehold for statsregnskabet på grund af udfordringerne i Skatteforvaltningen. Dette forbehold fjernes nu. Rigsrevisionen udtaler dog fortsat kritik af konkrete forhold. 

”Jeg glæder mig over, at Rigsrevisionen ikke længere finder det nødvendigt at tage forbehold for rigtigheden af statsregnskabet. Det er en stor milepæl og et vigtigt skridt i genopretningen af skattevæsenet. Det er en vigtig prioritet for regeringen, og derfor har vi i de seneste to finanslove sikret 2,7 mia. kroner ekstra til genopretningen af skattevæsenet”, siger Morten Bødskov. 

Skatteministeriet arbejder fortsat målrettet på at rette op på de sidste forhold, der giver anledning til usikkerhed i regnskabet for skatter og afgifter. 

Rigsrevisionen kritiserer desuden Skatteministeriets forvaltning vedrørende gældsinddrivelsen, budgetstyringen af it-projekter, brugen af administrative sanktioner over for virksomheder og tilskrivning af renter på ubetalte skatter og afgifter. 

”Jeg har sagt, lige siden jeg tiltrådte, at genopretningen af skatteforvaltningen er et langt, sejt træk. Det bliver jeg endnu engang bekræftet i, når jeg læser beretningerne. Heldigvis er der ikke nogen overraskelser i kritikken af forvaltningen; tværtimod er det kendte udfordringer, Rigsrevisionen med rette peger på. Regeringen har sat en række initiativer i gang for at komme udfordringerne til livs, bl.a. har vi styrket styringen af it-området markant. Men det ærlige svar er også, at det er umuligt at løse alle problemerne på den korte bane”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk