Gyldig fra

Rentefrie lån for 6,8 mia. kr. sikrer danske arbejdspladser

Under coronakrisen fik danske virksomheder mulighed for at tage rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån. I alt har 23.600 virksomheder fået godkendt rentefrie lån for samlet 6,8 mia. kr. Det vil hjælpe virksomhederne og dermed sikre danske arbejdspladser, mener skatteministeren.

Illustrationsfoto

For at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet under coronakrisen har virksomheder i en 40-dages periode frem til den 15. juni kunnet ansøge om et rentefrit lån svarende til den moms, som virksomhederne indberettede i marts måned eller den lønsumsafgift, der blev indberettet i april.

Siden der blev åbnet for at søge om lånene, har i alt 26.100 virksomheder søgt om et rentefrit moms- eller lønsumsafgiftslån. 90 procent af ansøgningerne – svarende til 23.600 virksomheder – har fået bevilliget et rentefrit lån. I alt har Skattestyrelsen godkendt lån for 6,8 mia. kr.

”Coronakrisen har betydet, at mange virksomheder har været presset på likviditeten. Derfor er jeg glad for, at vi på denne måde har givet virksomhederne en nem og enkel mulighed for at øge kassebeholdningen i en hård tid. Med initiativet har pengene kunnet komme hurtigt ud til virksomhederne, så vi bedst muligt sikrer både danske virksomheder og arbejdspladser,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Lån til især handel, hoteller og restauranter
Skattestyrelsens status viser, at 36 procent af ansøgningerne stammer fra brancherne handel, hotel og restauranter mv. I alt har brancherne fået udbetalt lån for 2,5 mia. kr.

”Mange låneansøgninger kommer fra handels-, hotel- restaurantbrancherne. Det er brancher, der har været særligt hårdt ramt under coronakrisen. De mange ansøgninger vidner om, at de rentefrie lån har været en attraktiv mulighed for flere tusinder virksomheder inden for netop disse brancher, og jeg er sikker på, at den styrkede likviditet vil gøre en afgørende forskel for mange,” siger skatteministeren.

Skattestyrelsen har under behandlingen af ansøgningerne sikret, at virksomhederne opfylder en række kriterier for at få udstedt lån. Fx skal virksomhederne have indsendt momsangivelsen i marts måned til tiden. I alt har ca. 2.500 virksomheder fået afslag.

Skattestyrelsen sendte i maj måned brev til 300.000 virksomheder, som, Skattestyrelsen vurderede, havde mulighed for at komme i betragtning til et moms- eller lønsumsafgiftslån. Lånene er rentefrie og skal tilbagebetales 1. april 2021.

Læs mere:
Publikation om anvendelsen af rentefrie lån

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk​