Gyldig fra

Rekordår: Skattestyrelsens indsats mod hvidvask har i 2021 resulteret i opkrævninger for godt 800 mio. kr.

Skattestyrelsen gennemførte sidste år over 2.400 målrettede kontroller mod hvidvask med en træfprocent på 87 pct.

Illustrationsfoto

Skattestyrelsens kontrolindsats mod hvidvask er blevet intensiveret markant de seneste år. Og de gode resultater af indsatsen udebliver ikke.

Den seneste opgørelse viser således, at Skattestyelsen i 2021 udsendte opkrævninger for det hidtil største årlige beløb i perioden fra 2018 til 2021: Over 800 mio. kr. Samlet for hele perioden har kontrolindsatsen medført opkrævninger for i alt knap 2,3 mia. kr.

”Når enkeltpersoner og virksomheder spekulerer i, hvordan de kan undgå at bidrage til fællesskabets kasse, betyder det, at alle vi andre bliver snydt, ligesom tilliden til vores skattesystem bliver skadet. Derfor er det meget glædeligt, at den styrkede kontrolindsats mod hvidvask bærer så flot frugt,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Ved hvidvask forstås, at en person eller virksomhed forsøger at ændre indtægter fra kriminelle aktiviteter til indtægter, der umiddelbart fremstår lovlige. Fx ved at komme i besiddelse af ’sorte kontanter’, der bruges til købe dyre varer, som sælges på ny, hvorefter fortjenesten nu sygner at være lovlig, og den ulovlige oprindelse er skjult.

I 2020 styrkede og samlede Skattestyrelsen indsatsen mod hvidvask i et særligt ’hvidvaskcenter’ med flere medarbejdere på skattecentrene i Fredericia og Hjørring. Det skete som et led i regeringens reform af skattekontrollen, hvor der i perioden 2020 til 2023 ansættes i alt 1.000 nye medarbejdere i Skatteforvaltningen.

”Det er meget positivt, at vi nu tydeligt registrerer en god effekt af både det tætte, fælles myndighedsarbejde, styrkelsen af Skatteforvaltningen og en stigning i antallet af målrettede og vellykkede kontrolaktioner på området,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Læs mere om Skattestyrelsens indsats mod hvidvask her 

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk