Gyldig fra

Regeringen vil sætte elvarmeafgiften yderligere ned

Som en del af det kommende energiudspil foreslår regeringen at lempe elvarmeafgiften med yderligere 15 øre pr. kWh. Det vil fremme den grønne omstilling og føre til en lettelse på elregningen. Lavere afgift på grøn strøm er sund fornuft, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Illustrationsfoto

Den grønne omstilling skal fremmes ved at gøre el mere konkurrencedygtigt med andre former for brændsler. Derfor foreslår regeringen at sætte afgiften på elvarme ned med yderligere ca. 15 øre pr. kWh. Forslaget er en del af regeringens energiudspil, som præsenteres inden længe.

En nedsættelse af elvarmeafgiften vil ud over at fremme den grønne omstilling også gøre elvarmeforbrugernes elregninger mindre. I dag er der ca. 120.000 husstande, som er registreret med elradiatorer. I et parcelhus på 140 m2 kan regeringens forslag betyde, at elvarmeregningen bliver ca. 2.850 kr. mindre om året. Bor man i et parcelhus på 140 m2 og har en varmepumpe installeret lyder lettelsen på ca. 1.400 kr. årligt. Der er i alt ca. 60.000 husstande, der har en varmepumpe installeret.

”Det er sund fornuft at sænke elvarmeafgiften, når det betyder større tilskyndelse til at gøre opvarmning i mange danske hjem grønnere – fx i form af eldrevne varmepumper. Og for en liberal skatteminister er det jo en behagelig sidegevinst, at det vil give lavere elregninger til danskerne og bedre vilkår for danske virksomheder”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

En sænkelse af elvarmeafgiften med ca. 15 øre pr. kWh vil øge tilskyndelsen til at anvende eldrevne varmepumper i både fjernvarmeproduktionen såvel som i danske husholdninger og danske virksomheder. Det vil samtidig øge tilskyndelsen til en øget udnyttelse af overskudsvarme.

Forslaget vil reducere CO2-udledninger uden for kvotesystemet. Ligeledes vil udledningen af partikler blive reduceret.

Regeringen satte allerede elvarmeafgiften ned som led i den brede politiske aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer tilbage i november sidste år. Aftalen betyder, at afgiften nedsættes varigt fra ca. 40 øre pr. kWh til ca. 30 øre pr. kWh i 2021.

Med regeringens energiudspil vil elvarmeafgiften blive sat ned med yderligere 15 øre pr. kWh, så den ender på ca. 15 øre pr. kWh, når den er fuldt indfaset i 2021.

Læs Skatteministeriets seneste publikation om elvarmeafgiften.